null

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy BSKZ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy BSKZ

 

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy BSKZ powstała w 2009 r. za sprawą organizacji pozarządowych działających w zakresie problematyki ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy.

Zakres działania komisji określa jej Regulamin oraz Program współpracy m.st. Warszawy w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi (na podstawie uchwały nr XCI/2328/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 r.).

Spotkania komisji odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca w sali konferencyjnej Biura Stołecznego Koserwatora Zabytków . Informacja o kolejnym posiedzeniu zamieszczana jest na stronie ngo.um.warszawa.pl.

W skład komisji wchodzią przedstawiciele zainteresowanych organizacji oraz przedstawiciel Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Przewodniczącym komisji jest Pan Julian Kołodziej.

 

Komisja Dialogu Społecznego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków ma charakter inicjatywno - doradczy. Więcej infomacji: ngo.um.warszawa.pl

Załączniki: