null

Kolejny etap prac konserwatorskich w kościele przy placu Narutowicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Remont kościoła przy pl. Narutowicza. Fot. BSKZ
Remont kościoła przy pl. Narutowicza. Fot. BSKZ

 

Zabytek już po raz drugi otrzymał dofinansowanie z m.st. Warszawy na prace konserwatorskie. W poprzednim roku remont elewacji prezbiterium i kaplic kościoła został wsparty kwotą 450,7 tys. zł, co stanowiło blisko 49 % całości kosztów. W 2020 r. na renowację elewacji kościoła z budżetu miasta przeznaczono 200 tys. zł.  Udział dotacji w kosztach to blisko 45%.

W tym roku pracom konserwatorskim poddano elewację zakrystii i ścianę nad południową nawą boczną. Powierzchnia muru została oczyszczona z czarnych nawarstwień – szkodliwych i powodujących korozję. Cegły zostały poddane zabiegowi, który zniszczył glony i drobnoustroje. Konserwatorzy usunęli wtórne zaprawy cementowe, uzupełnili ubytki cegieł i kształtek ceramicznych. Wzmocnili silnie zniszczone cegły i kamienne detale architektoniczne.

Przy okazji remontu elewacji naprawiono i częściowo wymieniono obróbki blacharskie i instalacje odprowadzające wodę deszczową. Wszystkie prace zostały wykonane z pełną starannością, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej, z użyciem materiałów najwyższej jakości.

Neogotycki kościół w remoncie
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Remont ceglanego kościoła
Okno łukowe w elewacji kościoła
ściana z cegły
Fragment ceglanej elewacji
Okno łukowe w elewacji kościoła