null

Karty ewidencyjne zabytków architektury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na fotografii Nastawnia Warszawa Wschodnia Dalekobieżna (WSD) na stacji Warszawa Wschodnia. Fot BSKZ
przykladowa karta z informacjami i zdjęciami zabytków

Gromadzenie wiedzy o zabytkach od zawsze było bardzo ważnym elementem działalności konserwatorskiej. Służą do tego karty: adresowe i ewidencyjne.

Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązkowe są karty adresowe zawierające podstawowe informacje. Znajdują się w nich dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia, zwięzły opis cech oraz dokumentacja fotograficzna.

Karty ewidencyjne, czyli białe
Znacznie więcej informacji natomiast zawierają karty ewidencyjne zabytków architektury (tzw. białe karty). Stołeczny Konserwator Zabytków widząc dużą wartość takiej dokumentacji od początku działalności zleca i wykonuje karty ewidencyjne. Przez lata działalności BSKZ opracowaliśmy ponad 1000 kart. Są one podstawowym źródłem informacji o historii, strukturze architektonicznej i stanie zachowania obiektu.

Karty bardzo często zawierają historię zabytku wraz z dziejami ich właścicieli, archiwalne zdjęcia, inwentaryzacje, zakres przekształceń i postulaty konserwatorskie. Bardzo cenne są materiały pochodzące z kwerend archiwalnych, projekty czy historyczne materiały kartograficzne.

Karta ewidencyjna jest także podstawowym opracowaniem służącym do przygotowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Kartę białą wykonuje się w kliku egzemplarzach, ponieważ obowiązkowo jeden z nich musi trafić do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który prowadzi w formie takich kart wojewódzką ewidencję zabytków i do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który prowadzi krajową ewidencję zabytków.

Gdzie szukać kart ewidencyjnych warszawskich zabytków?
Informację, dla jakiego obiektu została opracowana przez BSKZ karta najłatwiej znaleźć je na miejskim portalu mapowym mapa.um.warszawa.pl w zakładce ZABYTKI. W panelu warstw po lewej stronie, po rozwinięciu menu ‘dokumentacja zabytków’, zaznaczamy warstwę ‘karty ewidencyjne”. Na mapie pojawią się czarne trójkąciki oznaczające obiekty, dla których zostały wykonane karty ewidencyjne.


Ze wszystkimi kartami będącymi w zasobie BSKZ można się zapoznać w naszym biurze. Pamiętajmy jednak, że przy wykorzystaniu informacji z kart ewidencyjnych należy przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz podać źródło pozyskanych materiałów.
 
Karta zabytku kolejowego
W załączeniu prezentujemy kartę ewidencyjną zabytku kolejowego. Jest to nastawnia Warszawa Wschodnia Dalekobieżna (WSD) na stacji Warszawa Wschodnia – popularny „grzybek”, znany pasażerom przejeżdżających w sąsiedztwie pociągów. Obiekt jest ujęty tylko w gminnej ewidencji zabytków, ale posada dokumentację, której nie powstydziłby się żaden z obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Inwentaryzacja obiektu opracowana jest znakomicie.

Na naszej stronie internetowej będziemy prezentować ciekawe  karty ewidencyjne.

kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
Zobacz galerię (19 zdjęć)
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków
kartka z informacjami i zdjęciami zabytków