null

Kamienica przy ul. Kawęczyńskiej 67

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kamienica przy ul. Kawęczyńskiej 67

Budynek przy ul. Kawęczyńskiej 67 został wzniesiony najprawdopodobniej po 1935 r. wg projektu Józefa Olczaka dla P. Ujczaka (J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999, s. 340.). Trzypiętrowa kamienica w kondygnacji cokołu posiada otwory okienne suteren. Na klatce schodowej we wnętrzu zachowały się posadzki z czarno-białych płytek ceramicznych. Z analizy ortofotomapy wynika, że kamienica przetrwała II wojnę światową bez poważnych uszkodzeń.

Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił wykonanie karty ewidencyjnej zabytku w bieżącym roku. Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków, wobec czego Stołeczny Konserwator Zabytków nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy tym obiekcie.

 

Postępowanie w tej sprawie będzie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zobacz galerię (3 zdjęć)