null

Jak chronić architekturę drewnianą Warszawy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zabytkowa architektura drewniana zachowana w Warszawie jest niewystarczająco rozpoznana i zdecydowanie zbyt słabo rozpropagowana. Aby to zmienić Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich opracowało „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Architektura drewniana Warszawy”.

Plakat: w oddali bloki przed nimi drzewa, na pierwszym planie drewniany domek.

W środę, 21 grudnia, odbędzie się jego prezentacja. W wydarzeniu on-line udział wezmą autorzy książki: Iwona Bartnik i Hubert Kosiniec oraz Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Publikacja jest współfinansowana przez m.st. Warszawę.
Domy z drewna to obecnie około trzech procent wszystkich obiektów zabytkowych w naszym mieście. Z roku na rok jest ich niestety w pejzażu stolicy coraz mniej.

Akcje popularyzatorskie prowadzone przez społeczników, dziennikarzy i środowisko konserwatorskie powodują, że wśród mieszkańców wzrasta świadomość wartości tego typu obiektów. Nie bez znaczenia są większe niż dawniej możliwości pozyskiwania środków na prace konserwatorskie i remontowe z instytucji odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Dla właścicieli i inwestorów

Poradnik „Architektura drewniana Warszawy” ma na celu wypromowanie i upowszechnienie wśród właścicieli i użytkowników drewnianych domów przykładów właściwych metod i rozwiązań konserwatorskich. Zwraca też uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Publikacja ma służyć jako przewodnik po całym procesie konserwatorskim. Począwszy od uwarunkowań teoretycznych i formalno-prawnych po zbiór praktycznych wskazówek i porad. Ułatwia on potencjalnym inwestorom zrozumienie specyfiki drewnianej architektury oraz uzmysławia potrzebę poszanowania historycznej materii. Dzięki temu można bowiem uniknąć działań powodujących nieodwracalne zmiany i straty w zabytkowych zasobach.

Terenem badań podjętych przez autorów jest obszar zamykający się w granicach m. st. Warszawy. Jednak przewodnik jest adresowany do wszystkich zainteresowanych dawnym, nie tylko warszawskim, budownictwem drewnianym. 

Plakat: w oddali bloki przed nimi drzewa, na pierwszym planie drewniany domek.