null

Inwestycje a ochrona zabytków - seminarium

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Podczas seminarium zorganizowanym dla architektów, projektantów, biur projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów jego uczestnicy dowiedzieli się o zadaniach samorządów w zakresie opieki i ochrony zabytków.

Kobieta mówi do mikrofonu.
S. Brzezińska - wicedyrektor BSKZ podczas seminarium.

Prelegentka, wicedyrektor Sylwia Brzezińska, na spotkaniu jakie odbyło się 7 września Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, przedstawiła zagadnienie na podstawie doświadczeń i działań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ). Zwróciła uwagę na ważne narzędzie, które może być przydatne przy planowaniu remontów obiektów zabytkowych. Jest nim serwis mapowy przygotowany przez BSKZ, w którym zaznaczono warszawskie zabytki w zależności od rodzaju ochrony. Dzięki serwisowi łatwo można sprawdzić czy teren lub budynek wpisany jest do rejestru czy ujęty w gminnej ewidencji (GEZ). 

Zwróciła uwagę na możliwe obszary wspólne dla pracy architektów, branżystów i inwestorów z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków a są to: wykonywanie prac dla jednostek miejskich (jak np. ZGN, ZTP, ZZW SZRM itp.), realizacja inwestycji liniowych, czy ubieganie się o dotacje lub refundacje m.st. Warszawy.

W tych ostatnich podkreśliła, że ważne jest zapoznanie się z rodzajem prac, które mogą podlegać dofinansowaniu. Nie wszystkie bowiem mogą być finansowane z miejskich pieniędzy. Inwestorzy mogę uzyskać dofinansowanie lub refundację gdy remontują elewacje, dachy, osuszają fundamenty, odnawiają klatki schodowe i przejazdy bramne, a także stolarkę i rzeźby czy nagrobki. Dotacje udzielane są przez miasto od kilkunastu lat i co roku sięgają kilku milionów złotych. Sylwia Brzezińska podkreśliła także, że dotacji ani refundacji nie otrzymają właściciele, gdy wykonawca podczas remontu użył niewłaściwych materiałów i produktów. Podała kilka przykładów. Najczęstszym błędem jest chęć malowania tynków barwionych w masie, zamiast ich oczyszczenia. 

Kontrola prac, jakie przeprowadzają pracownicy BSKZ na budowach finansowanych z dotacji, ma na celu dopilnowanie, aby zabiegi konserwatorskie były prowadzone prawidłowo i zachowywały jak najwięcej substancji zabytkowej. 
Poradziła też potencjalnym inwestorom, aby kosztowne remonty podzielić na etapy. Etapowanie pozwala na staranie się w mieście o kolejne dofinasowanie. Przypomniała ważny warunek, że dotacje miasta mogą dotyczyć wyłącznie prac, które są wykonane i opłacone w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Sylwia Brzezińska zaprezentowała również obiekty zabytkowe należące do miasta i remontowane przez jednostki miejskie. Pokazała całościowe remonty, adaptacje, przebudowy ulic, jak również konserwacje elementów wystroju wnętrz. Często to zabytkowe kamienice, w których konserwowane lub odtwarzane są nie tylko elewacje ale często także wnętrza, gdzie zachowały się sztukaterie, dawna stolarka drzwiowa a nawet wyposażenie łazienek. Przy współpracy z jednostkami miejskimi pracownicy BSKZ stale nadzorują przebieg prac.

Dobrze wykonany remont – to znaczy zgodny z zasadami konserwatorskimi i budowlanymi – nie tylko przywraca urodę samemu obiektowi, ale przyczynia się do podniesienia estetyki całego miasta. 
 

Grupa ludzi rozmawiających ze sobą.
Zobacz galerię (2 zdjęć />)
Sala wypełniona siedzącymi ludźmi.