null

Historyczne Centrum Warszawy - podsumowanie konsultacji społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom czerwcowych konsultacji społecznych. Państwa uwagi pozwoliły nam dopracować projekt uchwały o parku kulturowym Historycznego Centrum Warszawy. Przedstawiliśmy je do akceptacji odpowiednim biurom i jednostkom miejskim. Rada m.st. Warszawy wkrótce podejmie decyzję w sprawie jego utworzenia.

Na pierwszym planie olbrzymia plastikowa makieta lodów w tle Zamek Królewski.
Reklama lodów na pl. Zamkowym.

Jak wyglądały konsultacje?

Konsultacje trwały od 29 maja do 24 czerwca 2023 r. Miały różne formy. 12 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie online. Jego retransmisję obejrzało na YouTube ponad 150 osób. Przez telefon i mailowo analizowaliśmy z Państwem poszczególne przepisy. Podczas stacjonarnych dyżurów spotkaliśmy się bezpośrednio z osobami zainteresowanymi tematem. Odwiedziliśmy też przedsiębiorców w ich siedzibach. 

Uwagi można było składać wykorzystując nową, bardzo przyjazną platformę Konsultacji Społecznych i mailowo. Jednak ku naszemu zaskoczeniu, zdecydowana większość wniosków wpłynęła pocztą tradycyjną. Poniżej znajdą Państwo raport z konsultacji i wykaz wszystkich złożonych w ich trakcie uwag i postulatów wraz z ich rozpatrzeniem. Cieszmy się, że planowane przez nas regulacje budziły duże zainteresowanie przedsiębiorców i mieszkańców Warszawy.

Co dalej z projektem?

Uwzględniliśmy wiele zgłoszonych uwag. Poprosiliśmy o ich akceptację biura i jednostki miejskie, które ze stołecznym konserwatorem zabytków współtworzyły projekt uchwały. Szczególnie cenna była współpraca z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Dzięki niej przepisy parku kulturowego będą zgodne z projektowaną uchwałą krajobrazową. W tej dziedzinie nie mniej ważna jest rola zarządców terenów, którzy najlepiej znają realia wpływając na śródmiejski krajobraz. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy będzie wkrótce głosowany na sesji Rady m.st. Warszawy. Po uzyskaniu akceptacji stołecznych radnych, zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Od tego dnia liczyć się będzie 12 miesięcy okresu przejściowego (vacatio legis). 

Okres dostosowawczy

Vacatio legis będzie dla nas bardzo pracowitym okresem. Przeznaczymy go na wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego. Nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o plany miejscowe. Rozpoczniemy też prace nad Planem Ochrony.

Nawiążemy także ścisłą współpracę ze Strażą Miejską. Sukces parku kulturowego zależy od sprawnej kontroli przestrzegania przepisów uchwały. Nie obędzie się bez szkoleń dla Straży Miejskiej i miejskich zarządców terenu.

Planujemy przygotować poradnik dobrych praktyk, który będzie przewodnikiem po przepisach uchwały i inspiracją do zmian dla zarządców nieruchomości i przedsiębiorców. Przez cały okres dostosowawczy będziemy służyć im informacją i radą - mailowo, telefoniczne i osobiście.

Poniżej publikujemy raport z konsultacji wraz z załącznikami.

Pluszowe zające zawieszone na ozdobnej kracie kamieniczki.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Różne napisy na tekturze zawieszone na elewacji kamienicy.

Załączniki: