null

Historyczne Centrum Warszawa - jak żyć bez uchwały krajobrazowej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwały krajobrazowe obowiązują już w ponad 60 gminach w Polsce. Wierzymy, że uda się i w Warszawie. A tymczasem uchwałą o parku kulturowym chcemy uczynić Historyczne Centrum pierwszą strefą wolną od chaosu reklamowego. Spójna polityka, jasne regulacje, zachęty i dobre przykłady – to sposoby na osiągniecie naszego celu.

Spójna polityka reklamowa

Wszyscy, którym zależy na radykalnej poprawie estetyki ulic i placów stolicy, z niecierpliwością czekają na uchwałę krajobrazową. Prace nad przepisami porządkującymi chaos reklamowy trwają od 2015 roku. W styczniu 2020 roku Rada Warszawy uchwaliła dokument. Jednak precedensowym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda mazowiecki uchylił uchwałę. Batalie sądowe trwały dwa lata. Obecnie mają miejsce trzecie (i oby ostatnie) konsultacje tego dokumentu. 

Gdy w 2017 roku rozpoczynały się prace nad parkiem kulturowym Historycznego Centrum Warszawy, projekt uchwały krajobrazowej był już na etapie drugich konsultacji społecznych. Zasady w niej określone obowiązywać będą na terenie całego miasta, a park kulturowy prawie w całości położony jest w strefie A o najbardziej restrykcyjnych regulacjach. 
Dążymy do przewidywalności i spójności przepisów obowiązujących w mieście. Zakazy i ograniczenia dotyczące nośników reklamowych lokalizowanych na terenie Historycznego Centrum powstały więc na podstawie projektu uchwały krajobrazowej. Rozdział poświęcony reklamom stanowi jej uproszczoną wersję, swoisty pomost pomiędzy szczegółowymi regulacjami tego wyczekiwanego dokumentu, a istniejącą wolnoamerykanką. Żeby nie dublować przepisów, po wejściu w życie uchwały krajobrazowej, znaczna jego część zostanie uchylona. 

Wyjątkowość Historycznego Centrum  

Prestiż Historycznego Centrum podkreśla też parę zasad zawężających uchwałę krajobrazową. Są to na przykład wymóg dostosowania reklamy do kompozycji architektonicznej budynku, zakaz umieszczania reklam na markizach czy na elewacji pokrytej polichromią lub sgraffito. 
Pozostaną ograniczenia dotyczące Starego i Nowego Miasta. To tereny o szczególnym znaczeniu dla tożsamości i kształtowania wizerunku Warszawy. Spektakularne dzieło powojennej odbudowy przyciąga tłumy turystów. Warto więc ustanowić zasady, które współgrają z niewielką skalą kamieniczek i historycznymi szyldami zaprojektowanymi w latach 50. XX wieku. 

Menu ze smakiem 

Historyczne Centrum Warszawy cieszy się przebogatą ofertą gastronomiczną. Różnorodne formy ekspozycji menu zostaną w uchwale ujednolicone, a ich liczebność ograniczona. Spacer Traktem Królewskim przestanie przypominać slalom pomiędzy potykaczami. Restauratorzy zyskają precyzyjne zasady określające wygląd gablot i pulpitów eksponujących menu. Regulacje te wynikły z analizy stosowanych obecnie rozwiązań. Dla znacznej części restauratorów stanowić będą jedynie potwierdzenie słuszności ich wyborów. 

Regulacje dotyczące reklam są tematem wielu uchwał o parkach kulturowych. Pokazuje to, że chaos reklamowy to powszechny i palący problem, a park kulturowy stanowi skuteczne narzędzie walki z tą patologią. Wierzymy, że Historyczne Centrum Warszawy powtórzy sukces krakowskiego, wrocławskiego i poznańskiego Starego Miasta.