null

Historyczna część Cmentarza Żydowskiego będzie ogrodzona

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Historyczna część Cmentarza Żydowskiego będzie ogrodzona. Fot. BSKZ
Historyczna część Cmentarza Żydowskiego będzie ogrodzona. Fot. BSKZ

 

O znaczeniu tej nekropolii dla obrazu Warszawy jako miasta zamieszkałego przez bardzo liczną społeczność żydowską, świadczyć może fakt, że do 1939 r. znajdowało się tu blisko 300 tys. kamiennych nagrobków.

Zamiast cmentarza - park

Cmentarz wart jest uwagi zarówno ze względu na swą kilkusetletnią historię,  dramatyczne losy czasów okupacji, jak i lata tuż po wojnie, kiedy podjęto decyzję o jego likwidacji. Zgodnie z polityką ówczesnych władz część jego terenu, między ul. Św. Wincentego a ul. Rogowską,  miał stać się publicznym parkiem. Nagrobki usunięto z pierwotnych miejsc, posadzono drzewa, a fragment okrojono z przeznaczeniem pod budowę ulic.

Tam są groby

Wydzielone działki, leżące poza metalowym parkanem, stanowią historyczną część cmentarza. Istnienie na nich grobów potwierdzały roboty drogowe prowadzone w tym rejonie, badania georadarowe czy wreszcie przypadkowe odkrycia ludzkich szczątków.

W 2009 r. wpisem do rejestru zabytków objęto teren odpowiadający obszarowi nekropolii sprzed wojny. Jednak brak zagospodarowania i barier ograniczających wstęp, powodował, że mieszkańcy traktowali go jako miejsce, gdzie wyprowadza się psy czy nielegalnie parkuje samochody.

Żywopłot odgrodzi cmentarz

W odpowiedzi na liczne, alarmujące głosy i działania służb konserwatorskich pod koniec listopada 2020 r. dzielnica Targówek w porozumieniu z Gminą Wyznaniową Żydowską przystąpiła do zabezpieczenia historycznego cmentarza. Nie będzie on dłużej powszechnie dostępny. Około hektarowy teren dawnego cmentarza, znajdujący się poza płotem, zostanie wygrodzony zasadzonym żywopłotem i siatką ochronną, która docelowo ma być zdemontowana.

Można mieć nadzieję że ta naturalna przegroda z zakomponowanej i odpowiednio pielęgnowanej zieleni stanie się z czasem integralnym elementem krajobrazu.

Koncepcja zabezpieczenia zabytkowego terenu cmentarza została opracowana we współpracy dzielnicy Targówek z Biurem Stołecznego Konserwatora Zbytków. Prace realizowane są za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków.

 

Teren dawnego cmentarza , który zostanie ogrodzony
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Teren dawnego cmentarza, który zostanie ogrodzony
Tablica informacyjna na ogrodzeniu istniejącego Cmentarza Żydowskiego.