null

Granice Getta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Granice Getta

W ramach projektu wybrano 21 punktów na obwodzie dawnego muru getta. Każdy z punktów zaopatrzono w tablicę z plastycznym planem Warszawy sprzed 1939 r. i zaznaczonym obszarem getta z 1940 r. Towarzyszący tekst zawiera podstawowe informacje o getcie w jezyku polskim i angielskim. W chodniku wyznaczono przebieg fragmentów muru. Realizatorzy projektu: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny.

Mur getta oraz miejsca upamiętnienia. Mur getta oraz miejsca upamiętnienia
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Granice getta - ulotka. Granice getta - ulotka
Granice getta - ulotka. Granice getta - ulotka