null

Freta 55 – kamienica z malowidłami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Narożna kamienica u zbiegu ulic Freta i Franciszkańskiej to powojenny projekt luźno nawiązujący do XVIII-wiecznego staromiejskiego domu. Nie można mu jednak odmówić urody. Obie fasady są bogato zdobione oryginalnymi malowidłami. Przywrócenie ich kolorystyki i dobrej kondycji było wyzwaniem dla konserwatorów.

Bogato zdobiona kamienica w malowidła ludzi i roślin.
Freta 55 - elewacja frontowa przed i po konserwacji.

Budynek przy ul. Freta 55 został wybudowany od podstaw w latach 1955-1956. Stojąca wcześniej w tym miejscu kamienica została całkowicie zburzona podczas powstania warszawskiego. W trakcie odbudowy budynkowi nadano zupełnie nowy wygląd. Oprócz zmian architektonicznych obydwie elewacje frontowe na górnych kondygnacjach pokryto autorską polichromią o motywach figuralnych, animalistycznych i martwej natury. Na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych, ale też błędów technologicznych prowadzonych w pośpiechu prac w czasach odbudowy, stan elewacji szybko pogarszał się. 

Nieudana renowacja malowideł

W 1974 roku przeprowadzono remont. W jego trakcie wypłukaną i odbarwioną warstwę malarską poddano zabiegowi renowacji. Wyblakłe, delikatne malarstwo w najbardziej uszkodzonych miejscach pokryto intensywnym kolorystycznie punktowaniem. Zabieg ten niestety spowodował też nieodwracalne przykrycie resztek oryginalnych malowideł. 

Pogarszający się w dalszym ciągu stan techniczny budynku był przyczyną podjęcia decyzji o kolejnym remoncie. Jego założeniem było zatrzymanie procesu destrukcji, powodowanej przez zawilgocenie i zasolenie ścian. Drugim założeniem było przywrócenie wyglądu kamienicy z okresu odbudowy.

Remont wsparty dotacją miasta

Remont w 2022 roku przeprowadzono przy współudziale środków z dotacji m.st. Warszawy w wysokości 200 tys. zł. Przede wszystkim ekipa budowlana wykonała właściwą, pionową i poziomą izolację ścian fundamentowych. Następnie specjaliści zajęli się elementami kamiennymi i metaloplastyką oraz renowacją tynków wraz z konserwacją polichromii, które przysporzyły konserwatorom wiele kłopotów. 

W wielu miejscach oryginalne malarstwo zupełnie wyblakło, a zachowały się jedynie późniejsze przemalowania. Utrudniło to znacznie rekonstrukcję oryginału. Wykonano wiele prób technologicznych i kilkukrotnie zwoływano komisje konserwatorskie. Wreszcie udało się wypracować właściwą technikę malarską. Jednak opóźniło to o kilka miesięcy zakończenie remontu.

Efekt zakończonych prac jest bardzo dobry. Izolacje zatrzymały proces destrukcji ścian, a prace konserwatorskie przywróciły wygląd kamienicy z okresu odbudowy.


 

Malowidło przedstawiające kobietę z dzbanem.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Fragment elewacji z dekoracją malarską- rośliny rozpięte na kracie.
Odnowiona elewacja kamienicy z malowidłami ludzi i roślin.
Elewacja kamienicy po remoncie z malowidłami ludzi i roslin.
Elewacja kamienicy ze słabo widocznymi zniszczonymi malowidłami.
Bogato zdobiona kamienica w malowidła ludzi i roślin.
Ściana kamienicy z malunkami przedstawiającymi ludzi i wicie roślinne.