null

Fort Bema – poznamy go lepiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fort Bema przy ul. Waldorffa powstał w latach 1886-1890. Jest jednym z najlepiej zachowanych dzieł obronnych Twierdzy Warszawa. Stołeczny Konserwator Zabytkow zlecił badania obiektu, dzięki którym poznamy dokładniej jego budowę, etapy przekształceń oraz stan zachowania.

Fort Bema - znaczony fragment gdzie były prowadzone badania.

Ingerencja w zabytek jest pierwszym, wstępnym elementem badań architektonicznych i konserwatorskich. Ich przeprowadzenie było niezbędne przed sporządzeniem projektu prac remontowych w Forcie i ich późniejszej realizacji. W połowie listopada 2023 r. wykonano odkrywki w nasypie ziemnym przykrywającym lewy budynek koszar, który jest zarazem wewnętrznym wałem artyleryjskim Fortu Bema.

W trakcie prac wykonano pięć odwiertów geotechnicznych oraz trzy wykopy, które miały zweryfikować czy wał ma izolację przeciwwilgociową, określić jej grubości, a także rozpoznać strukturę trzymetrowego nasypu. Do wykonania wykopów zostały wytypowane trzy miejsca, które umożliwiły pracę niewielkiej koparce, która nie zniszczy profilu wału oraz przedpiersia.
Wyniki badań będą gotowe w grudniu 2023 r.

Historia Fortu Bema

Fort Bema (dawniej Fort Parysów) zbudowano w trakcie drugiego etapu rozbudowy kompleksu Twierdzy Warszawa. Był dziełem artyleryjsko-magazynowym dla ciężkiej artylerii i piechoty. Zaplanowano go na rzucie bastionu i otoczono mokrą fosą. Ma dwa wały ziemne: niższy, zewnętrzny dla piechoty oraz wyższy, wewnętrzny dla artylerii, a także ceglane budowle w środku. W wale wewnętrznym umieszczono dwa budynki koszar z poternami (czyli tunelami umieszczonymi w poprzek wału) oraz trzy schrony również z poternami. W części środkowej i tylnej fortu usytuowano: laboratorium, prochownię oraz magazyn. Budynki są otoczone z trzech stron oraz od góry ziemnymi nasypami, które osłaniały obiekty przed ostrzałem. W 1913 roku Rosjanie chcieli wysadzić cały fort, ale ostatecznie tego zaniechali. Do dziś zachowały się otwory wykute w murach pod ładunki wybuchowe. 

Fort Bema obecnie  pozbawiony jest jakiejkolwiek funkcji i oczekuje na nowe zagospodarowanie.

Mała koparka pracuje na nasypie ziemnym.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Fragment ceglanego muru przykrytego nasypem ziemnym.