null

Elizeum – mamy pozwolenie na budowę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

To dopiero pierwszy krok, ale jaki ważny. Mamy pozwolenie na budowę, które umożliwia ogłoszenie przetargu na wykonawcę remontu Elizeum. Remont nie będzie ani krótki, ani łatwy. Potrwa trzy lata, o jego etapach będziemy informować na bieżąco.

Górka porośnięta trawą, z boku wejście.
Ziemny kopiec kryje Elizeum.

Pozwolenie na budowę wydano na podstawie projektu architektoniczno-budowalnego pt.: „Niezbędne prace remontowe, budowalno-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja, pełne prace naprawcze z zewnątrz - etap 1”. Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialny Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, który także przygotuje dokumenty do przetargu. 

Na czym będą polegać prace?

Jak wskazuje nazwa projektu jest to pierwszy i najważniejszy etap zabezpieczenia budowli, polegający na izolacji obiektu i odcięcia go od stałego napływu wody. 
Wydzielono dwie fazy postępowania: pierwsza faza to powolne osuszanie zabytku i zabezpieczenie obiektu przed wodami opadowymi membraną od góry. Druga faza to prace związane z wykonaniem izolacji.

Ze względów technicznych odkopywanie budowli możliwe jest wyłączenie odcinkami. Nad całością zostanie wykonane tymczasowe zadaszenie. Po naprawie murów zostanie położona nowa izolacja oraz zostanie wykonany drenaż. Co ważne zostanie odtworzona historyczna izolacja z gliny.

Remont prowadzony będzie z dotacji „Rządowego programu odbudowy zabytków”. 

Co to jest Elizeum?

Elizeum zostało zaprojektowane przez wybitnego architekta Szymona B. Zuga, jako podziemny salon księcia Kazimierza Poniatowskiego (brata króla) w parku Na Książęcym (obecnie park im. Rydza Śmigłego przy ul. Książęcej). Niegdyś wnętrze groty było bogato dekorowane freskami, kolumnami, rzeźbami, sztukateriami. Jednakże w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu po śmierci księcia w 1800 roku oraz wielu zaniedbań doszło do znacznej destrukcji wnętrza. W ciągu ostatnich dwustu lat wskutek porastania przez drzewa i krzewy prawie całkowitemu zniszczeniu uległa warstwa izolacji z gliny, którą grota była obłożona od zewnątrz. To ostatecznie doprowadziło do destrukcji historycznego wystroju.
                                


 

Ceglane okrągłe wnętrze Elizeum.