null

Elektroniczny wniosek o dotacje na remont zabytku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszył nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach planowane w 2022 r. Od tego roku wnioski można składać elektronicznie, za pośrednictwem portalu Moja Warszawa oraz tradycyjnie, w wersji papierowej. Formularz elektroniczny pozwala w łatwy i wygodny sposób złożyć wniosek o dotację wraz ze wszystkim wymaganymi załącznikami bez wychodzenia z domu.

Aby złożyć wniosek musisz posiadać konto na portalu Moja.warszawa19115

Do utworzenia konta będzie Ci potrzebny profil zaufany (możesz go założyć przez Internet lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem: https://pz.gov.pl/pz/index).

Po zalogowaniu się, wybierz z katalogu usług „Dotacja na prace planowane przy zabytkach” (znajdziesz go w kategorii „Architektura, palny i zabytki”).

Możesz też skorzystać z bezpośredniego linku:

https://moja.warszawa19115.pl/dotacja-na-prace-przy-zabytkach#/

Wypełnianie e-formularza krok po kroku

Formularz zbudowany jest z 6 zakładek:

„Dane podstawowe”, „Dane wnioskodawcy”, „Dane o zabytku”, „Szczegółowy opis zadania”, „Oświadczenia”, „Załączniki”.

Możesz przechodzić przez kolejne zakładki naciskając przycisk DALEJ lub wybierając dowolną zakładkę w górnej części ekranu.

Zakładka „Dane podstawowe”

Krok 1. – wybierz typ korespondencji, który chcesz złożyć:

  • składam wniosek – wybierz tę opcję, jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację,
  • składam korektę wniosku – wybierz, jeśli chcesz dokonać zmian w wysłanym już wniosku,
  • uzupełniam brakujące załączniki – wybierz, jeśli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty.

Uwaga! Składając korektę wniosku lub uzupełnienia koniecznie podaj numer, pod którym wniosek został zarejestrowany w systemie.

Krok 2. - wybierz rodzaj wnioskodawcy

  • składam wniosek we własnym imieniu – wybierasz tę opcję, jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem bądź posiadaczem zabytku. Dotyczy to osób fizycznych.
  • składam wniosek jako pełnomocnik osoby fizycznej – składając wniosek jako pełnomocnik, logujesz się do systemu przez swój Profil Zaufany. Jednak w danych wnioskodawcy wypełniasz informacje o osobie, która jest właścicielem/posiadaczem zabytku.

Pamiętaj, że potrzebujesz odpowiedniego pełnomocnictwa od tej osoby. System poprosi Cię o załączenie skanu takiego dokumentu już na samym początku i nie zezwoli na złożenie wniosku bez tego dokumentu!

  • składam wniosek jako osoba upoważniona do reprezentacji jednostki organizacyjnej -wybierasz tę opcję, jeśli równocześnie spełniasz dwa warunki:
  1. składasz wniosek w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, organizacji społecznej, parafii, firmy bądź innej jednostki organizacyjnej oraz
  2. jesteś jedną z osób umocowanych do reprezentacji wnioskodawcy, np. członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej wskazany w uchwale o powołaniu zarządu lub prezes stowarzyszenia, którego imię i nazwisko znajdują się w KRS organizacji.

Pamiętaj, że jeśli występujesz jako jedna z kilku osób umocowanych do reprezentacji swojej organizacji, dołącz skan oświadczenia podpisanego przez wszystkie uprawnione osoby. Treść upoważnienia powinna brzmieć: wyrażam zgodę na złożenie wniosku o udzielenie dotacji na [nazwa zadania] w imieniu [nazwa wnioskodawcy].

  • składam wniosek jako pełnomocnik jednostki organizacyjnej - wybierasz tę opcję, jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, organizacji społecznej, parafii, firmy bądź innej jednostki organizacyjnej.

Musisz posiadać pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące wnioskodawcę. System poprosi Cię o jego dodanie już na początku i nie pozwoli wysłać wniosku bez tego pliku.

Zakładki „Dane wnioskodawcy”, „Dane o zabytku”, „Szczegółowy opis zadania”, „Oświadczenia”

Te zakładki są dokładnym odzwierciedleniem papierowego wniosku. Jeśli kiedykolwiek miałeś z nim do czynienia, nic nie powinno Cię zaskoczyć.

Uwaga! Zwróć uwagę na poprawność wpisywanych informacji i pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Bez nich nie wyślesz wniosku!

Dobrym pomysłem jest korzystanie z przycisku „zapisz” po każdej wypełnionej przez siebie sekcji. Dzięki temu, w przypadku awarii systemu, nie stracisz wszystkich danych.

Zakładka „Załączniki”

W tej zakładce będziesz mógł wczytać wszystkie wymagane załączniki. Pamiętaj, że mają wpływ na ocenę Twojego wniosku, więc nie pomiń żadnego z nich.

Dopuszczalne formaty i rozmiary plików znajdziesz pod każdą z kategorii. W większości przypadków są to pliki pdf, jpg, zip i rar. W przypadku zdjęć akceptujemy też inne popularne formaty.

Po wypełnieniu  formularza sprawdź czy poprawnie wypełniłeś wszystkie pola, podpisz wniosek za pośrednictwem swojego profilu zaufanego i wyślij.

Korekta wniosku i uzupełnienie brakujących załączników

Jeśli już po złożeniu wniosku, okaże się,  że musisz uzupełnić załączniki lub złożyć korektę wniosku, zaloguj się ponownie na swoje konto na platformie Moja Warszawa i przejdź do formularza dotacyjnego, wybierając tym razem opcję: składam korektę wniosku lub uzupełniam brakujące załączniki. Pamiętaj jednak, że złożenie załączników po 30 października będzie skutkować niższą oceną Twojego wniosku.