null

Dziś przypada 76 rocznica powstania w getcie warszawskim.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Jak co roku zapraszamy do odebrania ulotki-broszury „Mury Getta”/Ghetto Wall 1943. Materiały będą dostępne w naszej kancelarii do końca kwietnia.

Idea upamiętnienia murów getta pojawiła się jesienią 2007 r., w związku ze zbliżającą się 65 rocznicą wybuchu powstania w getcie. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zleciło opracowanie projektu architektom: Eleonorze Bergman i Tomaszowi Lecowi, a realizacja upamiętnienia została powierzona Zarządowi Mienia m.st. Warszawy. W listopadzie 2008 r. nastąpiło odsłonięcie dwudziestu jeden pomników, które upamiętniają w wybranych punktach Warszawy przebieg muru getta (dwudziestą drugą tablicę odsłonięto 27 stycznia 2010 r.).

 

W skład każdego pomnika wchodzi odlana z brązu płaskorzeźba, z nałożoną na plan Warszawy aplikacją pokazującą obszar getta. Reliefy te wraz z informacją zapisaną na płytach z włókna węglowego są umieszczone na wolnostojących obeliskach lub murach budynków. Przebieg granicy zaznaczony jest w kostce brukowej pasem z żeliwnych płyt.

 

Obecnie w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytkow prowadzone są prace mające na celu opracowanie w formie cyfrowej jak najdokładniejszego przebiegu murów getta z uwzględnieniem najważniejszych zmian i docelowo ustalenie jego maksymalnego zasięgu. Prace te prowadzone są z wykorzystaniem technologii GIS w oparciu o dostępne publikacje, opracowania i materiały fotograficzne, kartograficzne i fotogrametryczne oraz przy wsparciu merytorycznym ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa żydowskiego.

 

Dotychczas zdigitalizowano historyczny przebieg granic nieruchomości w oparciu m.in. o plany wykonane na przełomie XIX i XX w. pod kierunkiem W. H. Lindleya w skalach 1:250 i 1:2500, jak również plan Warszawy z lat 1936-1940 w skali 1:2500. Do końca zbliżają się prace mające na celu wykonanie bazy danych punktów adresowych i numerów hipotecznych z terenu getta. Dane te stanowią możliwie najbardziej dokładny i szczegółowy punkt odniesienia do wyznaczenia lokalizacji poszczególnych fragmentów muru.

Zobacz galerię (2 zdjęć />)