null

Drewniak przy rondzie Żaba - wyniki opinii eksperckiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czy drewniany budynek przy ul. Biruty 18 na Targówku jest w tak złym stanie, że grozi zawaleniem? Dom od 110 lat nie przechodził gruntownego remontu. Ta niepokojąca informacja spowodowała, że Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił wykonanie opinii eksperckiej.

Na fotografii drewniak przy ul. Biruty 18 od strony podwórza, fot. BSKZ

Dwukondygnacyjny, drewniany budynek przy ul. Biruty 18 został wybudowany około 1911 roku przez Antoninę i Baltazara Paprockich jako dom czynszowy z mieszkaniami na wynajem. Z uwagi na swój wystrój min. ażurowe opracowanie ganków i dekoracje nadokienne, nawiązuje do stylu nadświdrzańskiego. Jest unikatem we współczesnym krajobrazie kulturowym Warszawy, gdyż stanowi relikt podmiejskiej drewnianej zabudowy z początku XX w.

Największym problemem jest dach
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków otrzymało opinię w połowie maja 2021 roku.  Przedstawiono w niej ocenę stanu technicznego drewniaka. Wynika z niej, że w najgorszym stanie jest więźba dachowa, szczególnie połać zachodnia, czyli od strony ronda Żaba. Na całej powierzchni dachu jego pokrycie z papy jest nieszczelne, a trzy kominy z czterech rozpadły się.

Natomiast odkrywki fundamentów na głębokości jednego metra wykazały, że są one suche. Cegła jest w dość dobrym stanie, nie widać również zarysowań. Brak odchyleń elewacji od pionu oraz dobrze zachowana podwalina sugerują, że fundamenty oraz konstrukcja budynku jest stabilna, mimo tego, że tuż obok przebiega dość ruchliwa ulica.

Wniosek eksperta
Wykonane badania pokazały, że budynek jest w stanie stabilnym i nie grozi zawaleniem. Jednak natychmiastowej interwencji wymaga dach budynku. Konieczna jest naprawa więźby dachowej, wykonanie szczelnego pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, a także odbudowanie kominów. Bez tych prac destrukcja budynku pogłębi się prowadząc do zniszczenia obiektu, który w kwietniu 2021 roku został wpisany do rejestru zabytków.
Opinia eksperta została przekazana Zarządowi Mienia Skarbu Państwa i może być podstawą do opracowania projektu remontu.   

Zniszczone deski dachu widoczne od strony poddasza
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Drewniane schody w sieni budynku z ozdobną poręczą, fot. BSKZ
fragment ściany i odkopany ceglany fundament