null

Dotacje – trwa nabór wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek można złożyć na dwa sposoby: wysłać go pocztą (decyduje data wpływu do urzędu, czyli do 2 listopada) albo przynieść go do kancelarii biura przy ul. Nowy Świat 18/20 (parter).

Z uwagi na zalecenia epidemiczne w pomieszczeniu może przebywać ograniczona liczba osób, a czas poświęcony na złożenie dokumentów powinien być jak najkrótszy.

Podczas przyjęcia wniosku nie jest sprawdzana jego poprawność. Kancelaria przyjmuje wnioski w takiej formie, w jakiej zostały przygotowane przez wnioskodawcę. Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym następuje po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do zasad udzielania dotacji lub wymaganych załączników do wniosku, prosimy o wyjaśnienie ich przed wizytą w urzędzie. Na Państwa pytania odpowiedzą pracownicy BSKZ pod numerami telefonów - tel. 22-443-36-40/41,49,63,64,65,66,75. Wymagane formularze znajdują się na:
http://zabytki.um.warszawa.pl/category/slownik/dotacje2/formularze-i-wnioski