null

Dotacje na zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
01.10.2021 00:00 - 01.11.2021 23:59
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373, Warszawa

Nabór wniosków na prace planowane w 2022 roku. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

O taką opinię należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

Sprawdź lokalizację na mapie