null

Dotacje na zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

baner dotacje na zabytki

Od 2019 r. obowiązują nowe zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków I ujętych w GEZ.

Zmieniły się terminy corocznego naboru wniosków, wymagane załączniki do wniosku oraz wzory formularzy wniosków

Nowe, odrębne terminy naboru wniosków na prace planowane i o refundację

Co roku prowadzone będą dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.

• Nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się tylko w październiku.

Np. wniosek o dotację na prace planowane na 2021 r. należy złożyć w terminie od 1 do 31 października 2020 r.

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów będzie trwał w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

Np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ

Ważna zmiana dotyczy właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz formularzami wniosków.

Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www. zabytki.um.warszawa.pl oraz w siedzibie Biura.

Załączniki: