null

DOTACJE na prace przy zabytkach 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się nabór wniosków o udzielenie miejskich dotacji na prace przy zabytkach.

W dniu 31 stycznia upłynął termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na prace przy warszawskich zabytkach.

 

Wpłynęły 334 wnioski. Obecnie dokonywana jest ocena formalna, która potrwa do około połowy marca.

 

Następnie wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym przez specjalnie powołaną Komisję składająca się z przedstawicieli Rady m.st. Warszawy, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy, pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i ekspertów.

 

Posiedzenie Komisji planowane jest na początek kwietnia. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji planujemy skierować na sesję Rady m.st. Warszawy w  maju.