null

Dotacje 2023 – druga uchwała radnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po pierwszej, marcowej decyzji, radni miejscy podjęli na sesji, 20 kwietnia drugą uchwałę dotacyjną. Do 56 zabytków, które poprzednio otrzymały dofinansowane, dołączyło 7 kolejnych. Wsparcie finansowe przeznaczone w tegorocznym budżecie miasta na dotacje wynosi 14 mln zł.

Blok kilkupiętrowy, klatka schodowa i kościół z wieżą.
Te zabytki będą remontowane: ul. Rokosowska 1, Ząbkowska 33, kościół św. Katarzyny.

 

Przyznane środki na prace przy zabytkach pokryją do blisko 50 % wydatków kwalifikowanych na poszczególne remonty. Kwota udzielonej drugiej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 300 tys. zł. Łącznie w tym roku miasto przyznało już prawie 12 mln zł na prace przy zabytkach.

Zabytki z rejestru

Druga uchwała dotyczy trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Remonty elewacji zostaną wykonane w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 (górna cześć fasady oraz remont schodów) oraz kamienicy przy ul. Kościelnej 13. W kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 dzięki miejskiej dotacji zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa.

Zabytki z GEZ

Dotacje na remont otrzymały cztery obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. To cztery kamienice: przy ul. Rokosowskiej (elewacja, etap II), Ząbkowskiej 33 (klatka schodowa i przedsionek), Kłopotowskiego 10 (elewacja tylna) i Chmielnej 21 (elewacja frontowa). 
Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na refundacje kosztów poniesionych na remonty zabytków w 2022 r.

Przypominamy, że do 2 maja trwa nabór wniosków o refundację.

W załączeniu lista przyznanych dotacji.
 

Załączniki: