null

Dofinansowanie remontu kościoła przy ul. Trakt Lubelski 157

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1944 roku znalazł się na linii frontu i został znacznie uszkodzony. Po wojnie przystąpiono do jego odbudowy według zachowanych dziewiętnastowiecznych planów. Odbudowa trwała długo, dopiero w 1950 roku ukończono stan surowy.

Jedna z elewacji kościoła z czerwonej cegły.
Elewacja kościoła po konserwacji.

Kościół w stylu neogotyckim zaprojektował architekt Konstanty Wojciechowski. Powstanie świątyni w latach 1880-1888 było możliwe dzięki staraniom ks. Aleksandra Kubina z fundacji hr. Aleksandry Potockiej. 

Pierwszy etap remontu elewacji zachodniej zakończony

Właściciel obiektu Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP remontuje kościół od kilku lat z przerwami. W 2022 roku dzięki miejskiej dotacji rozpoczęto roboty przy elewacji. Prace, ze względu na bardzo wysoki koszt, podzielone są na trzy etapy roczne. Niedawno zakończona, zeszłoroczna część prac dotyczyła renowacji frontowej elewacji zachodniej wraz z wejściem bocznym i zakrystią kościoła.

Usunięto glony i zniszczone cegły

Ekipa renowacyjna oczyściła powierzchnię muru ceglanego ze szkodliwych, czarnych, korozyjnych nawarstwień. Zastosowała także zabiegi niszczenia glonów i drobnoustrojów. Usunięto wtórne zaprawy cementowe oraz uzupełniono ubytki cegieł, kształtek ceramicznych i fug.

Wzmocnieniu poddano silnie rozwarstwione cegły i zniszczone kamienne detale architektoniczne. Na całości muru zastosowano zabieg o właściwościach odpychania wody. Pracom renowacyjnym poddano również tynki, ślusarkę okienną oraz wymieniono uszkodzone miedziane obróbki blacharskie.
Czekamy na równie sprawną i profesjonalną kontynuację prac w roku bieżącym.
Wsparcie udzielone w formie dotacji przez m.st. Warszawy to 182 000 zł co stanowi prawie 44 % kosztów.

Ceglana elewacja z tynkowanym ozdobnym fryzem pod gzymsem.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Wejście boczne do kościoła z okrągłym oknem nad drzwiami.
Fragment ceglanej elewacji przed i po konserwacji.
Fragment ceglanego muru z cementowymi uzupełnieniami.
Ceglana elewacja kościoła z licznymi cementowymi uzupełnieniami.
Jedna z elewacji kościoła z czerwonej cegły.