null

Długa 3 - kościół Świętego Ducha

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kościół p.w. Świętego Ducha przy ul. Długiej 3 (elewacja frontowa znajduje się od ul. Freta) zbudowano na początku XVIII wieku. Od 1711 r. sprzed kościoła wyrusza warszawska pielgrzymka do Częstochowy. Świątynia od wielu lat nie była remontowana i wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Litera M przed i po konserwacji.
Monogram maryjny przed i po konserwacji.

W XIV wieku w miejscu obecnej świątyni ojców paulinów stał drewniany kościół oraz pierwszy w Warszawie szpital. W czasie potopu szwedzkiego obie budowle zostały zniszczone. W 1662 roku król Jan Kazimierz ruiny wraz z gruntem przekazał paulinom jako wyraz wdzięczności za obronę Jasnej Góry. W obecnej formie barokowy kościół Paulinów wzniesiono po potopie szwedzkim w latach 1707-1717 według projektu Józefa Pioli i Józefa Bellottiego. W czasie powstania warszawskiego  budynek został poważnie uszkodzony. Po wojnie, w 1948 r. paulini wrócili do kościoła i klasztoru i rozpoczęli odbudowę, która trwała do 1956 r. 

Refundacja miasta - 44 300 zł

W 2022 r. remontowi konserwatorskiemu została poddana elewacja i tympanon kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej od strony ul. Długiej. Prace polegały na renowacji tynków kaplicy uszkodzonych przez działanie wilgoci oraz tympanonu z kompozycją rzeźbiarską z lat 1844-45 przedstawiającą adorowany przez parę aniołów monogram maryjny. Wykonano także izolację przeciwwilgociową ściany fundamentowej elewacji zachodniej oraz zakończono pierwszy etap prac konserwatorskich przy ceglanym wątku dolnej kondygnacji kościoła. M.st. Warszawa przyznało refundację części kosztów tego remontu. 

Dotacja miasta - 104 000 zł

Obecnie zakończył się drugi etap remontu konserwatorskiego ceglanych wątków dolnej kondygnacji kościoła oraz konserwacja kraty w oknie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaplica powstała w latach 1740-45, już po zakończeniu głównych prac przy wznoszeniu kościoła. 

W dolnej części kościoła usunięto współczesne przemurowania oraz zniszczenia spowodowane zastosowaniem cementowej zaprawy do nieprawidłowych napraw oraz białej farby emulsyjnej, którą maskowano uszkodzenia muru. Zastosowanie cementu i nieprzepuszczalnej farby emulsyjnej spowodowało gromadzenie się wilgoci i doprowadziło do zasolenia muru. Po przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów odsalających wzmocniono mur. Miejsca po brakujących cegłach wypełniono historycznym materiałem pochodzącym z rozbiórki. Na drobniejsze ubytki nałożono zaprawę konserwatorską barwioną w masie na kolor cegły.  

Dekoracyjną kratę w oknie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej oczyszczono z nawarstwień farby i śladów korozji. Po zabezpieczeniu metalu pomalowano go farbą z pyłem grafitowym. Znajdujący się w zwieńczeniu kraty monogram maryjny został pozłocony złotem płatkowym. Tegoroczne prace zostały przeprowadzone przy udziale dotacji m.st. Warszawy.

 
 

Sklepione pomieszczenie z cegły i kamienia.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Sklepione pomieszczenie z czerwonej cegły zamalowane czerwoną i białą farbą.
Tympanonu z kompozycją rzeźbiarską przedstawiającą adorowany przez parę aniołów monogram maryjny.
Kościół z wieżą.
Litera M przed i po konserwacji.
Czarna krata w oknie ze złotą literą M u góry.