null

Czarneckiego 49 – zabytkowe pastorały będą konserwowane

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dekoracja na słupie latarni.Fot K.Lipke-Żurek
Dekoracja na słupie latarni.Fot K.Lipke-Żurek

 

Pastorały wykonane wg wzoru z 1923 r. Są w pełni oryginalne i nie uległy przekształceniu od momentu postawiania w 1934 r. Były jej pierwotnym źródłem oświetlenia. Na pokrywach skrzynek urządzeń elektrycznych widoczna jest Syrenka warszawska z wieńcem laurowym i koroną. Na jednaj z lamp zachował się na tabliczce numer latarni – 7054. Podobnie, jak elewacja budynku, latarnie posiadają ślady postrzałów z Powstania Warszawskiego.

Historia ratowania i konserwacji lamp sięga 2010 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz dyrektor szkoły podjęli działania zmierzające do sfinansowania ich konserwacji. Stan techniczny pastorałów określony został, jako zły: „silnie skorodowane i zdekompletowane, zagrażające utratą historycznych wartości i bezpieczeństwu ludzi”. 

Nadzieja na konserwację pastorałów pojawiła się w 2012 r. Niestety mimo wydanych przez BSKZ pozwoleń inwestor prywatny zrezygnował z ich ratowania.

Szkoła, na terenie której stoją, w latach 2014 – 2018 przeszła kompleksowy remont finansowany przez m.st. Warszawę. Jego efektem było uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Zabytek zadbany” za 2019 r., organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Pastorały czekają na remont

Stołeczny Konserwator Zabytków zainicjował objęcie pastorałów indywidualną ochroną konserwatorską. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24 października 2018 r. dwa słupy oświetleniowe zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Dzięki temu w 2020 r. z budżetu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków zostaną przeznaczone środki na ich konserwację.
O efektach ratowania unikatowych latarni - przykładu przedwojennego oświetlenia ulicznego poinformujemy po zakończeniu prac konserwatorskich.

Zabytkowa latarnia z ozdobnym zakończeniem u góry stoi wśród drzew.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Zabytkowa latarnia z ozdobnym zakończeniem u góry stoi wśród drzew.
Fragment latarni - część dolna.
Środkowa część latarni z ozdobnymi elementami.
Środkowa część latarni z ozdobnymi elementami.
Numer ewidencyjny na środkowej części latarni.