null

Co nowego w Archiwum Warszawskiego Detalu?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do Archiwum Warszawskiego Detalu trafia wiele obiektów o ciekawej historii i wysokiej wartości artystycznej. Poniżej w galerii prezentujemy nasze najnowsze nabytki. Detale zostały pozyskane w trakcie nadzorów konserwatorskich przy inwestycjach miejskich, uratowane przez pracowników naszego biura z kontenerów oraz przekazane do naszego zasobu przez warszawiaków.

Płytki uratowane w ostatniej chwili

Dwie płytki posadzkowe znajdowały się w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ). Ewidencja niestety nie chroni zabytkowego wyposażenia wnętrza, którego integralność można zachować m.in. dzięki świadomości mieszkańców czy użytkowników.

Płytka podłogowa.

1. Płytka w ul. Okopowej

Fot. 1 – Płytka pochodzi z klatki schodowej kamienicy przy ul. Okopowej 29a. Zabytkowa posadzka została usunięta podczas remontu. Dzięki sygnałom społeczników, pracownicy BSKZ zabezpieczyli fragmenty posadzki wyrzucone na śmietnik.

Ośmiokątna płytka podłogowa.

Nr.2 Płytka ze  Szpitala Wolskiego.

Fot. 2 -  Płytka posadzkowa firmy Villeroy & Bosh pierwotnie znajdowała się w pawilonie nr 7 Szpitala Wolskiego przy ul. Kasprzaka 17. Fragmenty wymienianej posadzki zostały wyciągnięte z kontenera budowlanego tuż przed utylizacją i przewiezione do naszego archiwum.

Cegły przekazane przez mieszkańców Warszawy

Pokaźny zbiór historycznych cegieł, znajdujących się w archiwum, wzbogaciły eksponaty przekazane przez warszawiaków. Jest to  m.in. zbiór sygnowanych cegieł. Oznaczenia takie pozwalają na identyfikację cegielni, w której powstała dana cegła, np.: fot. 3 – Rościszewo – Marki, fot. 4 – Pustelnik, fot. 5 – K. Szumski.

Fot. 3,4 i 5.

Cegła kominówka o ciekawym kształcie wycinka pierścienia kołowego pochodzi z nieistniejącego wolno stojącego komina dawnej odlewni żeliwa i metali inż. Jana Abratańskiego, znajdującej się przy ul. Cyrulików w Rembertowie (fot. 6).

Cegła w kwadratowymi otworami w rzędach.

Fot. 6. Cegła kominówka

Współpraca z ZGN-ami

W ramach współpracy i nadzorów konserwatorskich przy inwestycjach m.st. Warszawy do archiwum trafił zbiór zabytkowych płytek ze składu ZGN Śródmieście przy ul. Wiejskiej 13 (fot. 7)

Płytki podłogowe o różnych kształtach.

Nr 7. Płytki z ul. Wiejskiej.

oraz kafelki kuchenne o białej i pięknej szmaragdowej barwie, pochodzące z remontowanego lokalu w budynku przy ul. Noakowskiego 10 (fot. 8).

Dwie płytki ścienne w różnych kolorach.

Nr. 8 Płytki z ul. Noakowskiego.