null

Cmentarz Stare Powązki - mapa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki

Projekt inwentaryzacji o nazwie „Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki” powstał z inicjatywy Urzędu Miasta st. Warszawy i jest pierwszym, w historii tej nekropolii, przedsięwzięciem mającym objąć swym zasięgiem wszystkie znajdujące się na jej terenie nagrobki.

Realizacją projektu zajmuje się Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz Biurem Geodezji i Katastru, a jego partnerami są:

Urząd Pracy – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, które pomogły w zaktywizowaniu do prac inwentaryzacyjnych osób niepełnosprawnych oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa i Zarząd Cmentarza Stare Powązki.

Mapa cmentarza (zakładka Cmentarze) połączona jest z wyszukiwarką nazwisk osób pochowanych na cmentarzu Stare Powązki, której zadaniem jest wskazanie dokładnej lokalizacji nagrobka i wyświetlenie informacji o nim.

W związku z faktem, iż inwentaryzacja jest w trakcie realizacji, prezentowana usługa obejmuje obecnie jedynie fragment cmentarza, jednak w miarę opracowywania kolejnych kwater mapa będzie na bieżąco aktualizowana, a obszar wyszukiwania zostanie poszerzony.