null

Cmentarz prawosławny i cerkiew na Woli – koniec prac w 2023 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Woli w 2023 r. m.st. Warszawa dofinansowało dwa ważne zadania: remont kaplicy grobowej z XIX wieku na cmentarzu prawosławnym oraz konserwację malowideł Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi pw. św. Jana Klimaka.

Kaplica grobowa z wysoką wieżą.
Kaplica grobowa na cmentarzu prawosławnym na Woli. Przed i po konserwacji.

Pięć cebulastych kopuł

Ozdobna kaplica to grobowiec rodziny Istomin usytuowany w kwaterze nr 31. Kaplica jest jedną z większych budowli na terenie cmentarza. Zbudowano ją w stylu bizantyjskim i jest w całości obłożona dekoracyjnymi okładzinami z piaskowca. Mała budowlę wieńczy charakterystyczna wieża z pięcioma małymi kopułami.  

Po pracach stan obiektu znacząco się poprawił. Przede wszystkim oczyszczono mocno zabrudzone kamienne okładziny. Uzupełniono ubytki i brakujące fragmenty dekoracji. Zlikwidowano liczne spękania. Prace nie tylko przywróciły walory estetyczne tego zabytku, ale też poprawiły i ustabilizowały jego stan techniczny. Naprawiono także ogrodzenie. Dotacja miasta na ten remont konserwatorski wyniosła 160 tys. zł.

Dekoracje mistrza Nowosielskiego

Drugim zadaniem była konserwacja dekoracji malarskiej Jerzego Nowosielskiego znajdującej się w dolnej cerkwi.  Mistrz wykonał je w 1956 r. i w latach 1977-1979 r. Jest to malarstwo o wysokich walorach artystycznych. Ich styl nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego. Prace te zbiegły się z ogłoszeniem przez Sejm RP 2023 r. Rokiem Jerzego Nowosielskiego z okazji setnej rocznicy urodzin tego wybitnego malarza, rysownika i scenografa. 

W trakcie prac usunięto zabrudzenia, zawilgocenia i wysolenia a także pozostałości poprzednich prac konserwatorskich. Wzmocniono i podklejono odspojone wapienne podłoże, zszyto spękania. Na koniec wykonano retusz malarski. 

Konserwacja kaplicy i malarstwa autorstwa Jerzego Nowosielskiego była kolejnym etapem kompleksowych prac remontowych cmentarza i konserwatorskich cerkwi, prowadzonych przy dofinansowaniu m.st Warszawy od 2018 r. Dotacja miasta wyniosła 300 tys. zł.

Zobacz galerię (5 zdjęć)
Malowidło ścienne z Matką Boską.
Kaplica grobowa z wysoką wieżą.