null

Cmentarz olędrów - remont nagrobków

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Cmentarz ewangelicki dawnych osadników niemieckich z XIX wieku położony jest przy ul. Kępa Tarchomińska 6. To teren zamkniętego osiedla mieszkaniowego, tuż przy samym wale wiślanym. Nekropolia została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i historycznego Białołęki i świadectwem po dawnych osadnikach niemieckich tzw. olędrach.

Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim na Kępie Tarchomińskiej.

Olędrzy bardzo dobrze opanowali technikę osuszania terenów, karczowania, budowy kanałów i rowów melioracyjnych. Osadnictwo na podmokłych gruntach nie było dla nich problemem. Po przybyciu na grząskie nieużytki obecnej Białołęki przyczynili się do znacznego ich osuszenia. 
W pobliżu swych gospodarstw założyli własny cmentarz, gdzie chowali członków wspólnoty. Do naszych czasów na Kępie Tarchomińskiej zachowało się zaledwie pięć nagrobków dawnych osadników. Ich stan jest zły i wymaga podjęcia działań konserwatorsko-restauratorskich. 

Na początku kwietnia 2024 r. m.st. Warszawa podpisało porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie na przeprowadzenie remontu nagrobków. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków jest na etapie wyłaniania wykonawcy prac, które zostaną przeprowadzone ze środków miejskich.

Jest to możliwe, bowiem cmentarz na Kępie Tarchomińskiej, w przeciwieństwie do cmentarza przy ul. Kamykowej czy na Szamocinie, jest we władaniu m.st. Warszawy.

Nekropolia olędrów na Kępie Tarchomińskiej jest jednym z czterech cmentarzy ewangelickich na Białołęce.
 

Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zobacz galerię (8 zdjęć />)
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Zniszczony nagrobek na cmentarzu ewangelickim.
Kamienny zniszczony nagrobek.