null

Ciąg dalszy warszawskich konserwacji. Dom bez kantów przy ul. Królewskiej 2

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Detal na elewacji
Detal na elewacji "domu bez kantów"

Budynek zlokalizowany na działce między ulicami Królewską i Gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza wzniesiono w 1935 r., na polecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych, z przeznaczeniem na mieszkania dla rodzin zawodowych oficerów i podoficerów wojska polskiego (dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego).

Sześciokondygnacyjny gmach zaprojektował Czesław Przybylski – polski architekt, specjalista od eklektyzmu i modernizmu. Konstrukcję opracował Stefan Bryła – polski inżynier budowlany, prekursor konstrukcji spawanych.

Budynek ten zwyczajowo nazywamy „domem bez kantów” z dwóch powodów. Jak głosi miejska legenda podobno sam Józef Piłsudski wydał dyspozycję „tylko mi Panowie budować bez kantów”, mając na myśli machlojki finansowe. Struchlały architekt potraktował te zalecenia dosłownie i zaprojektował zaokrąglone narożniki. Faktycznie autor projektu chciał w ten sposób nawiązać do istniejących już budowli o podobnej bryle architektonicznej – Hotelu Europejskiego oraz zniszczonej podczas II wojny światowej kamienicy warszawskiego fotografa Karola Beyera, która znajdowała się przy Krakowskim Przedmieściu 9 na rogu z ulicą Królewską. Arkadowe przejście umożliwiło przeniesienie ruchu pieszego pod arkady i tym samym poszerzenie ulicy Królewskiej.

 

W tym roku Rada m.st. Warszawy przyznała dotację na remont elewacji od strony ul. Królewskiej i części elewacji znajdującej się na łuku ul. Krakowskie Przedmieście/Królewska. Prace obejmowały kompleksowy remont elewacji zewnętrznych z okładziną piaskowcową i granitową oraz remont arkadowych podcieni, gdzie oprócz kamienia występują także tynki szlachetne. Na okładzinie piaskowcowej od ul. Królewskiej zachowały się postrzeliny z okresu II wojny światowej, które również zostały poddane pracom konserwatorskim.

 

W bieżącym roku przeprowadzono również remont elewacji od strony Krakowskiego Przedmieścia oraz ul. Gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza, dzięki czemu cały gmach prezentuje się doskonale.

Widok na elewację budynku przed pracami konserwatorskimi
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Widok na elewację budynku po wykonaniu prac konserwatorskich
Okładzina piaskowcowa przed pracami konserwatorskimi
Królewska 2 - elewacja po przeprowadzeniu prac konserwatorskich
Królewska 2 -elewacja przed pracami konserwatorskimi
Arkadowe podcienia
Fragment elewacji po remoncie