null

Chłodna 9 – remont elewacji i wież kościoła św. Karola Boromeusza

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Pod koniec 2023 roku zakończył się kolejny etap trwającego od kilku lat remontu elewacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej 9. Podczas prac dokończono remont elewacji bocznych i wyremontowano wieże kościoła.

Odnowiony kościół
Kościół św. Karola Boromeusza - elewacja boczna po remoncie.

Zakres prac


Naprawiono tynki, które były mocno zawilgocone i zagrzybione na skutek niszczącego działania warunków atmosferycznych i niewłaściwie przeprowadzonych wcześniejszych remontów. Następnie pomalowano elewację na kolor zgodny z oryginalnym. Przeprowadzono również konserwację ozdobnych profili oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z żeliwa, takich jak bazy i kapitele pilastrów czy putta. 
Dotacja m.st. Warszawa na ten cel wyniosła 276 tys. zł.
Do konserwacji pozostała jeszcze elewacja frontowa. Parafia planuje przeprowadzić jej remont w 2024 roku.

Włoskie wzory

Kościół został wybudowany w latach 1841-49 u zbiegu ulic Chłodnej i Elektoralnej. Neorenesansowa świątynia zaprojektowana przez wybitnego architekta warszawskiego Henryka Marconiego jest wzorowana na rzymskich bazylikach Santa Maria Maggiore i św. Pawła za Murami. Przy głównym wejściu, po bokach schodów ustawione są rzeźby przedstawiające Ojców Kościoła, dłuta znanych rzeźbiarzy - Ludwika Kaufmanna oraz Pawła Malińskiego. Elewacje boczne ozdobione są galerią figur z panteonu polskich świętych i błogosławionych.

Żeliwo w konstrukcji i dekoracjach

Warszawska świątynia była w okresie powstania bardzo nowatorska, bowiem po raz pierwszy w Królestwie Polskim przy budowie kościoła zastosowano odlewy żeliwne, zarówno w konstrukcji jak i wystroju. 
Kościół jest jednym z nielicznych obiektów, który przetrwał II wojnę światową na terenie getta. Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy wysadzili prezbiterium i kaplice boczne kościoła. Do czasów współczesnych zachował się niemal cały XIX-wieczny korpus świątyni. Apsydę prezbiterium odbudowano w 1956 r.  

Elewacja boczna kościoła po konserwacji.
Zobacz galerię (6 zdjęć />)