null

Canaletto pomaga nauczycielom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przebrani w stroje z XVIII wieku

Powyższe materiały, przygotowane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, pozwolą uatrakcyjnić lekcje o historii Warszawy, a w szczególności o czasy stanisławowskie (XVIII w.). Korzystając z obrazów Bernarda Belotta zw. Canalettem, autorzy starali się przybliżyć historię architektury Warszawy oraz zwrócić uwagę na detale architektoniczne będące nierzadko dziełami sztuki. Celem projektu „Canaletto tkwi w szczegółach” jest uwrażliwienie młodych ludzi na historię i architekturę Warszawy, z którą mają styczność na co dzień, chodząc do szkoły w stolicy.

Wiek XVIII – czas panowania dynastii Wettinów i króla Stanisława Augusta - był bogaty w wydarzenia o znaczeniu politycznym i społecznym. To także czas rozkwitu polskiej sztuki i architektury.

Na ten okres przypada również rozwój Warszawy. W XVIII wieku powstało wiele okazałych budynków: kościołów, królewskich i magnackich pałaców, domów bankowych czy kamienic mieszczańskich. Wznoszono je zarówno w stylu barokowym, jak i klasycystycznym. Program „Canaletto” przybliża tematykę tych dwóch stylów architektonicznych, ale także towarzyszących im wydarzeń historycznych.

Gotowe scenariusze i prezentacje
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z myślą o nauczycielach proponuje praktyczne narzędzie składające się z kompletu: scenariusz, prezentacja oraz podręcznik.

Dzięki zamieszczonym reprodukcjom obrazów czytelnik może zapoznać się z bogatą historią Warszawy i spojrzeć na miasto oczami Canaletta. Docenić rękę mistrza dokumentującego swoją epokę. Studiując detale architektoniczne odkryje miasto poprzez historię jego architektury. Niektóre budowle, przedstawione na obrazach Canaletta, mimo zniszczeń wojennych, możemy podziwiać do dziś.

Zdjęcia obrazów stanowią kanwę prezentacji przygotowanych przez BSKZ. Scenariusze lekcji są natomiast tak opracowane, aby uczniowie podczas spacerów po Warszawie mogli sami sprawdzić swą wiedzę.

W prezentacjach, dostępnych na stronie www.zabytki.um.warszawa.pl w zakładce „Canaletto”, znajduje się bogaty wybór ilustracji. W przejrzysty, a nieraz humorystyczny sposób, opisano w nich prezentowany temat, sylwetkę architekta czy malarza. Na stronie dostępny jest także podręcznik pt.: „Canaletto tkwi w szczegółach”.

Konkurs dla nauczycieli
Program, który przekazujemy warszawskim nauczycielom, ma także na celu zachęcenie do tworzenia własnych, pogłębionych czy uszczegółowionych scenariuszy. Warszawska architektura tamtego okresu może być inspiracją na lekcji matematyki np. w obliczaniu przekrojów kopuły czy wysokości kolumn. Detale architektoniczne na plastyce mogą posłużyć jako wzory do projektowania mody czy wyposażenia wnętrz. Czekamy na ciekawe pomysły.

Konkurs na najlepszy scenariusz trwa do końca grudnia 2020 r.
• Scenariusze należy wysłać pod adres:kzawila@um.warszawa.pl do 31 grudnia 2020 r.
• Jedna osoba może zaprezentować do 3 scenariuszy lekcyjnych.
• Wyłonionych zostanie 10 najlepszych scenariuszy, za które laureaci otrzymają nagrody.
• Zwycięskie scenariusze wejdą do programu „Canaletto”, jako materiały dydaktyczne.
• Lekcje o XVIII-wiecznej Warszawie realizować można na wszystkich przedmiotach, należy jednak korzystać z informacji zawartych w podręczniku lub je poszerzać.

Pierwsze 10 osób, które zgłoszą się do projektu, otrzyma egzemplarze podręcznika „Canaletto tkwi w szczegółach” dla całej klasy. Przystąpienie do projektu zobowiązuje nauczyciela do przeprowadzenia minimum pięciu lekcji wg. scenariuszy zamieszczonych na www.zabytki.um.warszawa.pl.

Zachęcamy kolejne szkoły
Program „Canaletto tkwi w szczegółach” rozpoczął się na początku tego roku. Obejmował szkolenia dla nauczycieli, początkowo w formie warsztatów i spacerów, później z uwagi na epidemię, w formie wykładów online. Wzięło w nich udział blisko 20 szkół i placówek edukacyjnych.
W nowym roku szkolnym czekamy na kolejne szkoły i nauczycieli, którzy będą go realizować, a może także poszerzać o własne pomysły.

Dla najbardziej zaangażowanych uczniów zostanie zorganizowana konferencja z grą terenową w poszukiwaniu śladów Canaletta w Warszawie.

Partnerem projektu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Załączniki: