null

Budynek przy Siarczanej 6 już po remoncie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W lata 2016-2018 m. st. Warszawa realizowało adaptację - rozbudowę, przebudowę i modernizację Willi murowanej, zbudowana na początku XX w. przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie. Budynek przeznaczono na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Willa ta położona jest na terenie założenia parkowego i stanowi przykład zespołu rezydencjonalnego, należącego do właściciela fabryki chemicznej Scholtze – Kijewski. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.12.1983 r. pod nr A-1236, a realizacja tych prac wymagała zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Założono, iż zasadniczy podział wnętrza zabytkowego budynku zostanie zachowany. Odtworzono historyczną stolarkę okienną wraz z okuciami i staolrkę drzwiową oraz drewnianą klatkę schodową wewnętrzną. Przywrócono balkon w elewacji północno – zachodniej zgodnie z jego historycznym wyglądem, widocznym na archiwalnej fotografii. Elewacje zostały poddane kompleksowym pracom konserwatorskim, z uzupełnieniem brakujących elementów detalu oraz zachowaniem fragmentów historycznych tynków.

Kolorystykę elewacji zaprojektowano w oparciu o wykonane badania. W ramach rozbudowy w sąsiedztwie zabytkowej willi zrealizowano nowy obiekt, o współczesnej architekturze i gabarytach dostosowanych do skali zabudowy willi, połączony z zabytkowym budynkiem za pomocą łącznika. Remont willi pozwolił na poprawę jej stanu technicznego oraz na wyeksponowanie jej walorów zabytkowych.

Prace wykonywane były pod nadzorem pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, którzy kontrolowali w/w adaptację pod kątem zgodności jej prowadzenia z decyzją konserwatorską oraz zasadami ochrony zabytkowych.

Zobacz galerię (5 zdjęć)