null

Budynek przy Barskiej odzyskał przedwojenny charakter

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się drugi etap remontu kamienicy przy ul. Barskiej 5 na Ochocie. W trakcie trwających dwa lata prac udało się przywrócić oryginalny wygląd zabytku

Pod ubiegłego koniec roku zakończono remont elewacji i dachu domu Spółdzielni Urzędników BGK. Budynek został wzniesiony w latach 1928-29 według projektu Konstantego Jakimowicza, etatowego architekta Spółdzielni. Jego prostą formę urozmaica zastosowanie kontrastujących ze sobą powierzchni otynkowanych na gładko oraz płaszczyzn z surowej cegły cementowej w cokole oraz przestrzeni pomiędzy oknami. Użycie tego modnego od schyłku lat 20. XX w. materiału było wyrazem nowoczesnego podejścia architekta do kształtowania wyrazu artystycznego modernistycznej elewacji.

 

Budynek przetrwał wojnę w oryginalnym kształcie. Jednak na przestrzeni lat przeprowadzano w nim różne remonty, które spowodowały zatarcie pierwotnych rozwiązań. Zarówno tynk jak i surowa cegła zostały wtórnie pomalowane w odcieniach beżu. Doprowadziło to do utraty pierwotnej kolorystyki i faktury materiału, która decydowała o walorze artystycznym budynku.

 

W 2018 roku Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Barska 5” rozpoczęła prace, których celem było poprawienie stanu technicznego obiektu oraz przywrócenie mu pierwotnego wyglądu. W 2018 r. wyremontowano otynkowane części elewacji od strony podwórza i od ul. Barskiej a także naprawiono balkony, których konstrukcja była już mocno skorodowana. W 2019 r. wyremontowano dach, kontynuowano remont powierzchni tynkowanych na elewacji od strony ul. Kaliskiej oraz przeprowadzono kompleksową konserwację fragmentów elewacji z cegły cementowej, która już na początku okazała się najpoważniejszym wyzwaniem konserwatorskim.

 

Konserwatorzy stanęli przed trudnym zadaniem oczyszczenia rożnymi metodami lica cegły z grubych warstw farby z domieszką piasku i szlichty cementowej, którym kiedyś były one naprawiane, tak by nie uszkodzić powierzchni elewacji. Po umyciu elewacji gorącą wodą, na lico muru nakładano specjalistyczny preparat zmiękczający wtórne powłoki malarskie, a następnie usuwano je przy użyciu pary wodnej. W przypadku twardszych nawarstwień ze szlichty cementowej konieczne było usunięcie ich metodą mechaniczną przy użyciu dłut i materiałów ściernych. Następnie należało uzupełnić ubytki powierzchni cegieł przy użyciu specjalistycznej zaprawy restauratorskiej oraz odtworzyć zwietrzałe spoiny. Prace prowadziła specjalistyczna firma konserwatorska, która miała już doświadczenie z podobnymi obiektami na terenie Warszawy.

 

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się uzyskać efekt artystyczny zbliżony do pierwotnego, a oczom mieszkańców ukazała się oryginalna szara cegła, która przez dziesięciolecia była ukryta pod grubymi warstwami farby.

 

Remont został przeprowadzony przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy, które w latach 2018 i 2019 r. przeznaczyło na ten cel niemal 800 000 zł.

Fragment elewacji przed pracami konserwatorskimi
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Fragment elewacji po wykonaniu prac konserwatorskich
Fragment elewacji przed pracami konserwatorskimi
Fragment elewacji po wykonaniu prac konserwatorskich
Fragment elewacji przed pracami konserwatorskimi
Fragment elewacji po wykonaniu prac konserwatorskich
W trakcie prac konserwatorskich
W trakcie prac konserwatorskich
Fragment elewacji po wykonaniu prac konserwatorskich
Po wykonaniu prac konserwatorskich