null

Białołęcki świdermajer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się kolejny etap remontu białołęckiego świdermajera. Dzięki dotacji z budżetu m.st. Warszawy przyznanej właścicielowi budynku w 2019 r. (346 tys. zł), udało się wyremontować dwie werandy ozdobione doskonałym detalem snycerskim, który nadają niepowtarzalny charakter obiektowi.

Drewniana dwupiętrowa willa przy ul. Fletniowej 2 w Warszawie, została wybudowana ok. 1900 r. Jest pozostałością po ambitnych zamierzeniach rejenta Krzysztof Kiersnowskiego, który planował na terenie Płud zorganizować podwarszawskie letnisko, na wzór Otwocka. Obiekt szczęśliwie przetrwał II wojnę światową choć na niektórych belkach oraz deskowaniu wojna zostawiła swój ślad w postaci postrzelin (mimo remontu są częściowo zachowane). Następnie obiekt został znacjonalizowany i zaadoptowany na mieszkania komunalne. W latach 80. XX z uwagi na zły stan techniczny miał być rozebrany. Do rozbiórki nie doszło. W latach 90 tych budynek przeszedł w ręce prywatne jednakże w dalszym ciągu nie był remontowany. Stan budynku bardzo się pogarszał. W 2010 r. przy dużym zaangażowaniu białołęckich organizacji społecznych, budynek z uwagi na wysokie wartości zabytkowe został wpisany do rejestru zabytków, co miało uchronić go przed zniszczeniem.
W  2017 r. w związku z brakiem działań ze strony właściciela obiektu Stołeczny Konserwator Zabytków wydał decyzję nakazującą przeprowadzenie najpilniejszych prac. Jednocześnie właściciel otrzymał wsparcie merytoryczne i finansowe, aby mógł przeprowadzić prace ratunkowe.

 

Od 2017 r. m.st. Warszawa dotuje remont obiektu, który prowadzony jest etapowo.  Do tej pory wyremontowano fasadę oraz zrekonstruowano ścianę północną, która zawaliła się w 2018 r., a ostatnio przeprowadzono prace restauratorskie werand oraz prace snycerskie detalu. Udzielone dotychczas dotacje wynosiły: 2017 r. - 465 tys., 2018 r. - 461 tys., 2019r. - 346 tys. Łącznie do tej pory - 1 272 000 zł

 

Zdegradowane elementy konstrukcji werand zostały wymienione odtworzeniowo. Natomiast elementy drewniane w dobrym stanie technicznym zarówno konstrukcyjne jak i ozdobne, zostały ręcznie oczyszczone, odgrzybione i wzmocnione, a następnie wróciły w swoje pierwotne miejsce.Do finału całego remontu jeszcze trochę brakuje, ale po jego zakończeniu willa przy ul. Fletniowej 2 będzie prawdziwą perłą wśród warszawskich zabytków architektury drewnianej.

 

                                                                                                              Aneta Bojanowska

Zobacz galerię (6 zdjęć)