null

Będzie remont drewniaka Burkego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ ogłosił przetarg na „Remont i konserwację zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26”. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 28 maja. Zabytek jest jednym z trzech, który na wniosek m.st. Warszawy otrzymał dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Drewniany jednopiętrowy dom.
Kaweczyńska 26 - drewniak Burkego.

Wyniki II edycji programu zostały ogłoszone we wrześniu 2023 r. Trzy warszawskie zabytki otrzymały następujące dofinansowanie:

Oficyna Burkego – 3,5 mln zł;
Elizeum - 3,5 mln zł (1 etap);
Fort Bema -  1,5 mln zł.

Historia drewnianej oficyny

Generalny remont pozwoli na uratowanie jedynego zachowanego drewnianego budynku na Starej Pradze. Przetrwał on w niezmienionej formie przeszło 120 lat, zachowując w znacznym stopniu zabytkową substancję.
Jednopiętrowa czynszówka została wybudowana około 1890 r. przez Edmunda Burkego. Po II wojnie światowej stała się domem komunalnym. Ostatni lokator wyprowadził się w 2016 r. Oficyna przy ul. Kawęczyńskiej 26 jest unikatem we współczesnym krajobrazie kulturowym Pragi, gdyż stanowi relikt drewnianej zabudowy tej dzielnicy.

Prace zabezpieczające

W 2020 r. z powodu pogarszającego się stanu budynku rozpoczęto remont zabezpieczający drewniaka (zakończony w styczniu 2021 r.). Założono izolację pionową fundamentów. Wymieniono podwaliny i przegniłe fragmenty drewnianej konstrukcji. Zagrożone stropy zostały podstemplowane. Wykonano wewnętrzne ściągi, które spinają fasadę i ściany szczytowe. Rozebrano dwa skrajne kominy, które groziły zawaleniem a dwa środkowe wzmocniono stalowymi obejmami.
Nad przebiegiem prac zabezpieczających czuwało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prace zrealizował Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ.