null

Bałuckiego 4 – remont elewacji dzięki dotacji miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ten niewielki budynek przy ul. Bałuckiego 4 z ok. 1930 roku jest integralnym elementem układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Starego Mokotowa. Po raz pierwszy napisaliśmy o nim w 2020 r., gdy wspólnota mieszkaniowa wymieniła okna w częściach wspólnych. Pod koniec ubiegłego roku dom po remoncie zmienił się diametralnie.

Dom wielorodzinny przed i po konserwacji.

Podczas remontu okien usunięto współczesne okna z PCV i zamontowano drewniane, wiernie odwzorowujące oryginalne. W minionym roku wspólnota mieszkaniowa podjęła się znacznie większego zadania – remontu zabrudzonych i zwilgoconych elewacji.
Podobnie jak wymiana stolarki, remont elewacji również uzyskał wsparcie finansowe miasta, co umożliwiło tej niewielkiej wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie kosztownych prac. W ich trakcie wszystkie elewacje pokryto tynkami gładkimi i ciepłej, naturalnej kolorystyce nawiązującej do oryginalnej. 

Portal w kolorze cegły

Szczególnym wyzwaniem było przywrócenie historycznego wyglądu portalowi wejściowemu, który całkowicie utracił swój pierwotny charakter na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego kilka lat temu remontu. Dzięki zachowanym zdjęciom sprzed przekształceń i pogłębionym badaniom stratygraficznym, ustalono, że oryginalny portal zdobiły tynki barwione w masie z domieszką pokruszonej czerwonej cegły, naśladujące kamienne okładziny. Tynk w tym miejscu był dodatkowo zdobiony boniowaniem, co nadawało wejściu elegancki charakter. 

Odtworzono również podest wejściowy z lastryko o kolorystyce nawiązującej do portalu. Przy okazji remontu wspólnota wymieniła także drzwi wejściowe. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej oryginalnej stolarki drzwiowej, zamontowanie nowych drzwi nie podlegało dofinansowaniu.
Dotacja m.st. Warszawy na prace wyniosła 108 000 zł.
 

Wielorodzinny dom z balkonami.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Dom wielorodzinny przed i po konserwacji.
Dom wielorodzinny przed i po konserwacji.
Wejście do kamienicy przed i po konserwacji.
Wejście do kamienicy po konserwacji.
Chropowata faktura tynku.