null

III Warszawska Konferencja Konserwatorska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Stare Miasto - autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO.

29 września 2020 r. w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 odbyła się konferencja z okazji 40. rocznicy wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tematem konferencji była problematyka autentyzmu w kontekście prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowalnych prowadzonych przy obiektach światowego dziedzictwa. Problem ten przedstawiony zostanie na przykładzie prac prowadzonych na elewacjach kamienic staromiejskich w Warszawie.

W 2020 roku przypadło również 75-lecie podnoszenia z ruin naszego miasta. Z tej okazji stołeczny samorząd ogłosił rok 2020 Rokiem Odbudowy Warszawy.