null

Wydział Współpracy i Komunikacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

grafika dekoracyjna

 

Czym się zajmujemy:

Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za organizację wydarzeń edukacyjnych dla mieszkańców Warszawy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz promujących działalność naszego biura (m.in. „Warszawskich Konserwacji”).

Przeprowadzamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zabytkami. Zarządzamy stroną internetową i profilami internetowymi Biura.


Prowadzimy sprawy związane z funkcjonowaniem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie oraz organizujemy i uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego przy BSKZ.

Istotną częścią naszych zadań stanowi komunikacja i współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura

p.o. naczelnika:

Katarzyna Zawiła

mail:

kzawila@um.warszawa.pl

tel: 22 443 36 52