null

Wydzial Badań Edukacji i Dokumentacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

stara cegła

Czym się zajmujemy:

Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami.

Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz zbiór zawiera już ponad 1000 kart ewidencyjnych.


Zabytki Warszawy oraz ich rozmieszczenie, można sprawdzić na ogólnodostępnym serwisie mapowym m.st. Warszawy. Warstwa mapy dotycząca zabytków jest prowadzona przez  nasz wydział przy z współpracy z ww. Biuro Geodezji i Katastru.


Przygotowujemy i prowadzimy projekty badawcze i edukacyjne. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty dotyczące tynków i polichromii staromiejskich, materialnych śladów zniszczeń z okresu II-giej wojny światowej, metaloplastyki. Obecnie prowadzimy projekt badawczy dotyczący zabytkowej architektury drewnianej oraz wystroju warszawskich wnętrz. Wyniki prac badawczych udostępniamy na organizowanych przez nas konferencjach i seminariach, którym towarzyszą wystawy i publikacje, stanowiące istotny wkład do stanu badań nad dziedzictwem kulturowym miasta. Cykliczną konferencją organizowaną przez BSKZ przestawiającą wyniki tych badań jest Warszawska Konferencja Konserwatorska.


Aktywnie uczestniczmy w organizacji “Nocy Muzeów” kiedy w to w strojach historycznych oprowadzamy chętnych po warszawskim Elizeum opowiadając o jego historii. Prowadzimy Archiwum Warszawskiego Detalu, w którym gromadzimy elementy
architektoniczne pozyskane podczas remontów Warszawskich kamienic. Mamy udział w opracowywaniu i aktualizowaniu planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych m.st. Warszawy. Obecnie we współpracy z Zespołem ds. Dóbr Kultury Współczesnej  pracujemy nad aktualizacją listy DKW. Każdy kto chciałby zostać społecznym opiekunem zabytków albo zamieścić tabliczkę informującą o tym, że zabytek podlega ochronie, powinien zgłosić się właśnie do nas. Dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków prowadzimy specjalnie organizowane szkolenia.


Wspieramy inne jednostki miasta w zakresie przygotowywania i nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji, programów i projektów dla zabytków stanowiących własność m.st. Warszawy. W ramach naszych zadań opiniujemy i konsultujemy projekty związane ze Starym Miastem w Warszawie – zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO.


Naszym zadaniem jest również współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz szkołami, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie ochrony oraz edukacji i promocji zasobów zabytkowych miasta.

Naczelnik:

Andrzej Wolański

mail:

awolanski@um.warszawa.pl

tel: 22 443 36 53