null

Dotacje 2024 - wnioski złożone, wkrótce ocena merytoryczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

31 października 2023 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach, które będą prowadzone w przyszłym roku. Wpłynęło 146 wniosków na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Jest to porównywalna liczba wniosków do złożonych w ubiegłym roku. W planie budżetu na przyszły rok na dotacje przeznaczone jest 14,5 mln zł.

Kolaż różnych zdjęć zabytków przed i po remoncie.

 

 

Na co pójdą pieniądze?

Większość wniosków dotyczy remontów elewacji, dachów i izolacji fundamentów. Są również wnioski o dofinansowanie prac przy zabytkowych pomnikach nagrobnych. 

Decyzje na początku przyszłego roku

Teraz oceniamy wnioski pod względem formalnym. Na początku 2024 roku komisja dotacyjna rozpocznie ich ocenę merytoryczną. Z początkiem lutego komisja zatwierdzi listy z wnioskami rekomendowanymi do przyznania dotacji. Po posiedzeniu komisji będziemy informować wnioskodawców o wynikach naboru.