null

Społeczna Rada

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Starego Miasta, widok od strony Wisły, zmierzch, zima.

 

 

Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy jest ciałem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele uczelni oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków.

Do zakresu działania Rady należy opiniowanie:

1)            podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy;

2)            dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz form ochrony zabytków w zakresie kompetencji m.st. Warszawy;

3)            wytycznych konserwatorskich do konkursów architektonicznych i rzeźbiarskich na koncepcje pomników;

4)            miejskich inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym;

5)            włączania oraz wyłączania wybranych obiektów z gminnej ewidencji zabytków;

6)            innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.