null

Co odsłoniła Wisła? Kolejny tom Warszawskich Materiałów Archeologicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Potop szwedzki, wojny napoleońskie, II wojna światowa - wszystkie te burzliwe wydarzenia zostawiły swój ślad w Wiśle. Rzeka i jej dolina okazały się niezwykle ciekawym obszarem badań i poszukiwań archeologicznych. Poświęcony im jest 16. tom Warszawskich Materiałów Archeologicznych. Publikację wydało Państwowe Muzeum Archeologiczne przy wsparciu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Okładka książki.

 

 

Badania archeologiczne w korycie Wisły prowadzone są już o lat, ale dopiero wielka susza w lecie 2015 roku nadała im szczególne znaczenie i rozmach. Rekordowo płytka woda odsłoniła relikty z bardzo różnych okresów bogatej historii Warszawy. Począwszy od pozostałości drewnianych mostów, aż po zabytki ruchome. Wydobywano je z okolic dawnych rzecznych przystani o bardzo zróżnicowanej chronologii. 

Wykorzystując długą suszę Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił w 2015 r. wykonanie w korycie Wisły podwodnych badań archeologicznych. Dzięki m.in. tym badaniom na terenie Warszawy wyodrębnione zostały cztery obszary. Objęły one pozostałości dawnych przepraw i wraki statków. Wszystkie te stanowiska zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. 

Publikacja PMA zestawia artykuły poświęcone archeologii podwodnej rzeki z tymi dotyczącymi badań prowadzonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Pozwala spojrzeć na dziedzictwo Wisły w szerszym kontekście. Dzięki pracy autorów i redakcji otrzymaliśmy doskonałą lekturę gwarantującą szersze spojrzenie i nadającą właściwy kontekst i znaczenie archeologii doliny Wisły.

Promocja książki planowana jest na początek 2022 roku, podczas której będzie można otrzymać egzemplarz publikacji. O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy na profilu FB BSKZ.