null

Wydział Dotacji i Kontroli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 


O wydziale:

Kompleksowo prowadzi sprawy związane z  realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przeprowadza nabór wniosków dotacyjnych, ich ocenę, organizuje posiedzenie komisji oceniającej wnioski i przygotowuje projekty uchwał o udzieleniu dotacji, umowy dotacyjne. Następnie w ramach udzielonych dotacji prowadzi kontrole oraz weryfikuje i akceptuje sprawozdania z wykorzystania dotacji. Przygotowuje decyzje o zwrocie dotacji i egzekwuje powstałe w ten sposób należności pieniężne. Wydział udziela wyczerpujących informacji na temat możliwości pozyskania miejskich dotacji na prace przy zabytkach.  

Naczelnik:

Ewelina Pabisiak

mail:

epabisiak@um.warszawa.pl

tel: 22 443 36 65

 

Osoby zajmujące się obsługą finansową i umowami: 

 

Anna Jastrzębska, tel. 22 - 443 36 65, e-mail: ajastrzebska@um.warszawa.pl

 

Osoby zajmujące się merytorycznym zakresem wniosków o dotacje:

 

Anna Dąbrowska, tel. 22 443 36 49, e-mail: anna.dabrowska@um.warszawa.pl

Barbara Michniewicz, tel. 22 443 36 75, e-mail: bmichniewicz@um.warszawa.pl

Paweł Kosmala, tel. 22 443 36 63, e-mail: pkosmala@um.warszawa.pl