null

Dotacje na zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach

Co roku prowadzone są dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.

• Nabór wniosków na prace planowane odbywa się tylko w październiku.

Np. wniosek o dotację na prace planowane na 2023 r. należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października 2022 r.

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów trwa w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

Np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2021 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 kwietnia do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia przypada w sobotę, dlatego ostatnim dniem naboru wniosków będzie 2 maja 2022 r.)

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ


Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.


Formularze i wnioski dostępne tu

Załączniki: