null

Dotacje na zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach

Co roku prowadzimy dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.

• wnioski na prace planowane przyjmujemy wyłącznie w październiku.

Wniosek o dotację na prace planowane na 2024 r. należy złożyć od 1 października do 31 października 2023 r.

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów trwa w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

Jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2022 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 kwietnia do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada w niedzielę, dlatego ostatnim dniem naboru wniosków będzie 2 maja 2023 r.)

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ


Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.


Formularze i wnioski dostępne tu

Załączniki: