null

Praska kamienica z elewacją jak dawniej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kamienicę czynszową przy ul. Floriańskiej 8 wzniesiono w latach 1912-1913. Przetrwała wojnę w nienaruszonym stanie. Od maja 2021 r. trwają prace renowacyjne, których celem jest odtworzenie wyglądu elewacji budynku.

Na zdjęciu kamienica przy ul. Floriańskiej 8 przed remontem.Fot. BSKZ

Wysoka kamienica z balkonami.

Po 1960 r., tak jak w wielu warszawskich kamienicach, skuto z niej do gołej cegły tynki elewacyjne wraz z wystrojem architektonicznym. W 1989 r. w wyniku pożaru spalił się mansardowy dach. Po kolejnym remoncie w 1996 r. ceglaną elewację otynkowano, odtwarzając w uproszczonej formie część gzymsów. Parter obłożono czerwonymi, ceramicznymi płytkami.

Po tych zabiegach na budynku nie zachowały się nawet ślady po oryginalnym tynku i wystroju, zatem badania stratygraficzne nie wchodzą w grę, a co za tym idzie nie ma możliwości dokładnego odtworzenia zaprawy tynkarskiej. Wobec powyższego, konserwatorzy oparli rekonstrukcję na dobrych jakościowo archiwalnych fotografiach i porównawczej analizie konserwatorskiej. Starali się także odtworzyć pierwotną kolorystykę naturalnego tynku. Efekt ich pracy został zaakceptowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Dziś widać już znaczną cześć realizowanych prac prowadzonych dzięki dotacji miasta w wysokości 130 350 zł. Usunięto wtórne płytki z elewacji parteru. Wyczyszczono i wzmocniono tynki, które zdecydowano pozostawić w całości. Remontowane są balkony. Na nowo wyprofilowane zostały liczne gzymsy. Przywracane są podziały pionowe elewacji i poziome boniowanie na całej wysokości. Na ukończeniu są także zrekonstruowane najbardziej charakterystyczne elementy dekoracyjne, czyli geometryczne płyciny międzyokienne. Uzupełnione są one płytkami ceramicznymi w mocnym, kobaltowym kolorze. Układane są poziomo i ukośnie, przywodząc na myśl styl art deco. Poza zakresem dotacji przeprowadzany jest również remont przejazdu bramowego.


Prace mają się zakończyć na jesieni 2021 r.

Wysoka kamienica z balkonami.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Parter budynku wyłożony płytkami i brama.
Płytki elewacyjne.