null

Wydział Nadzoru Konserwatorskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fletniowa 2 - snycerka po konserwacji. Fot. BSKZ

Czym się zajmujemy:

Ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków. Przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy. Monitorowanie stanu zachowania zabytków. Przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

Naczelnik:

Agnieszka Szcześniewska

mail:

aszczesniewska@um.warszawa.pl

tel: 224433660