null

Wydział Opinii Konserwatorskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

grafika dekoracyjna

Czym się zajmujemy :

Przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena i opiniowanie projektów w budżecie obywatelskim, tworzenie i zarządzanie parkami kulturowymi, prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników i upamiętnień, prowadzenie inwentaryzacji cmentarzy zabytkowych, prowadzenie spraw związanych z historycznymi pracowniami artystycznymi, przygotowywanie opinii i nadzór nad pracami konserwatorskimi przy zabytkach ruchomych stanowiących własność m.st. Warszawy.

Naczelnik:

Beata Madany

mail:

bmadany@um.warszawa.pl

tel: 22 44 33 654