null

30 mln zł dla warszawskich zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy

 

W tym roku m.st. Warszawa przeznacza 30 mln zł na dotacje na prace przy warszawskich zabytkach. Do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęły 434 wnioski o udzielenie dotacji.

 

Po raz pierwszy dotacje na obiekty w gminnej ewidencji zabytków


Zaplanowana pierwotnie w budżecie Miasta kwota na dotacje przy zabytkach wynosiła 19 300 000 zł. Były to środki zarezerwowane dla  zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W związku ze zmianą przepisów - dających możliwość ubiegania się o dotacje na prace przy zabytkach ujętych w  GEZ – z inicjatywy Stołecznego  Konserwatora Zabytków, po akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy i Rady miasta  została ona zwiększona o  8 000 000 zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na dotacje na prace przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

W przyjętej w ostatni czwartek uchwale, Rada przyznała dotacje na dofinansowanie 78 obiektów wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę ok. 15,5 mln zł. oraz 50 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na łączną kwotę ponad 7 mln zł. To pierwsza tego typu uchwała dotacyjna dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 

Treść uchwały oraz lista wszystkich obiektów z dotacjami znajduje się tutaj.:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F2C43775-DE53-41E6-84E4-57C3EF6273C5,frameless.htm

 

Jakie prace będą dofinansowane?

 

 Zadania objęte dofinansowaniem to w znacznej mierze prace dotyczące remontów elewacji, wykonania izolacji przeciwwilgociowych lub remontów dachów w budynkach mieszkalnych.

 

Jeszcze ponad 4 mln do rozdysponowania


Przyznane dofinansowanie wyczerpuje w 83,75 % środki  budżetowe m.st. Warszawy na rok 2018, przeznaczone na dotacje na remonty obiektów zabytkowych. Pozostała w budżecie kwota w wysokości 4.434.000,00 zł. zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym, na kolejne zadania, znajdujące się na liście rekomendowanych wniosków. Planujemy przygotować projekt kolejnej uchwały dotacyjnej na sesję Rady w dniu 7 lipca 2018 r.

 

Będą dodatkowe środki


Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość. Mając na uwadze ilość wniosków o dotacje, jaka wpłynęła i zaangażowanie właścicieli zabytków w poprawę ich stanu, Prezydent m.st. Warszawy zdecydowała się  przyznać dodatkowe środki na tegoroczne dotacje. 15 maja br. otrzymaliśmy zapewnienie o zwiększeniu budżetu na ten cel o 2 660 000 zł. Dzięki tej kwocie, około 20 kolejnych zabytków GEZ-owych będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe.