null

13-14 kwietnia 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W najbliższy weekend zaczniemy naszą trasę zwiedzania od przepięknego, warszawskiego kościoła Bernardynów na Czerniakowie. Poniżej krótka historia tego obiektu. Więcej o dziejach i przeprowadzonych remontach będzie można dowiedzieć się już w najbliższą sobotę. Serdecznie zapraszamy!

Barokowy kościół w zespole klasztornym OO. Bernardynów na Czerniakowie powstał w latach 1686-1689 wg projektu królewskiego architekta Tylmana z Gameren na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Stanowi on kompletny zespół zabytków architektury sakralnej z wystrojem, reprezentującym nowatorski nurt sztuki europejskiej II poł. XVII w.

 

Budynek świątyni ocalały podczas II wojny światowej jest unikatowy w skali kraju.Przeprowadzone w 2018 r. prace badawcze i konserwatorskie polegały na rozpoznaniu pierwotnej budowy ołtarza głównego, konserwacji drewnai struktury ołtarza wraz z elementami rzeźbiarskimi. Dzięki usunięciu wtórnych nawarstwień udało się przywrócić wysokiej wartości formy rzeźbiarskie, których czytelność była zatarta pod grubymi warstwami przemalowai wtórnych złoceń. Kluczowa dla zapewnienia stabilnego stanu technicznego była również naprawa spękań i uzupełnienie ubytków. Na koniec została wykonana unifikacja kolorystyczna. Przeprowadzono szczegółowe badania mające na celu odsłonięcie pierwotnych warstw wykończeniowych, które będą podstawą do odtworzenia ich na kolejnym etapie prac konserwatorskich.

 

Na 2019 r. planowana jest kontynuacja prac obejmująca pełną konserwację ołtarza i przywrócenie pełnej świetności temu wybitnemu dziełu sztuki barokowej. Dofinansowanie objęło również konserwację dwóch obrazów ze zwieńczenia ołtarza przedstawiających „Św. Antoniego Padewskiego” oraz „Przemienienie Pańskie-Oblicze Chrystusa” a także odnowienie unikatowej, wykonanej ze stiuku płaskorzeźby, przedstawiającej „Wskrzeszenie Piotrowina”.

Zobacz galerię (4 zdjęć)