null

11 kolejnych zabytków będzie remontowanych dzięki dotacjom miejskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie

grafika dekoracyjna

Radni miejscy podjęli drugą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy zabytkach. Kolejne środki z budżetu m. st. Warszawy na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zostały rozdysponowane. Dofinansowanie na prace remontowe otrzymało kolejnych 11 obiektów.

Tegoroczne wsparcie finansowe, przeznaczone w budżecie miasta na dotacje przy zabytkach, wynosi 8 mln zł. Na prace planowane przeznaczono prawie 7 mln zł. Dzięki tym środkom w 2021 r. zostały dofinansowane prace przy 43 zabytkach.

Uchwałami z 18 lutego i 18 marca tego roku Rada Miasta przyznała:
- ponad 3,6 mln zł na 21 zadań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz
- ponad 3,3 mln zł na 22  zadania przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznane pieniądze pokryją maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 200 tys. zł.

Dzięki kolejnym dotacjom, zostaną wyremontowane elewacje budynków przy ulicach Langiewicza 19, Szpitalnej 4, część elewacji domu przy Świerszcza 2 i Willowej 8.
Kontynuowane będą remonty w budynkach przy ulicy Pięknej 28/34, Świętojerskiej 24 oraz prace przy elewacjach kościoła pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej oraz cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli.

Dotowane będą również prace konserwatorskie ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu oraz nagrobki na Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym na refundacje kosztów remontów przeprowadzonych w roku ubiegłym. Właściciele będą mogli o nie wnioskować od 1 do 30 kwietnia 2021 r.
O kolejnych dofinansowaniach będziemy informować na bieżąco. O pierwszej uchwale dotacyjnej już pisaliśmy.
W załączeniu lista dotacji.

Załączniki: